ARTYKUŁ ORYGINALNY
Rachunek kosztów działań jako narzędzie usprawniające proces zarządzania
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 27-03-2019
 
 
Data publikacji: 27-03-2019
 
 
NSZ 2019;14(1):137-151
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jednym z wielu narzędzi ekonomicznych wykorzystywanych przez zarządzających w procesie podejmowania istotnych decyzji jest rachunek kosztów. Stosowany jest on między innymi do kalkulowania kosztu jednostkowego dla potrzeb polityki cenowej. W artykule przedstawiono alternatywny do tradycyjnych modeli rachunku kosztów rachunek kosztów działań (ABC), w którym koszty pośrednie są innowacyjnie rozliczane na obiekty kosztowe. Zgodnie z założeniami tego modelu przyczyną powstawania kosztów w jednostce gospodarczej są działania angażujące zasoby przedsiębiorstwa. Koszty pośrednie podlegają rozliczeniu na zidentyfikowane działania, bez których powstanie produktu nie jest możliwe. Takie rozliczanie kosztów na obiekty kosztowe zapewnia, że skalkulowana cena produktu w sposób bardziej wiarygodny odpowiada rzeczywistości gospodarczej przedsiębiorstwa, co ma niebagatelny wpływ na rentowność produktów i całego podmiotu gospodarczego.
 
REFERENCJE (7)
1.
Dobija D., Kucharczyk M. (red.), 2009, Rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka. Aspekty behawioralne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
2.
Kuczyńska-Cesarz A., 2008, Rachunkowość, cz. I, Difin, Warszawa.
 
3.
Kuczyńska-Cesarz A., 2018, Koncepcja wybranego rachunku kosztów a procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, t. 13, nr 4.
 
4.
Szczypa P., 2014, Rachunkowość zarządcza – klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa
 
5.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. DzU 2018 poz. 395).
 
6.
Kalkulowanie rentowności (dostęp: 15.12.2018), http://quality-management.pl/z....
 
7.
Wykorzystanie rachunku kosztów do efektywnego zarządzania organizacją (dostęp: 17.12.2018), https://assets.kpmg/content/da....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top