ORIGINAL PAPER
Activity cost accounting as a tool streamlining the management processes
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2019-03-27
 
 
Publication date: 2019-03-27
 
 
NSZ 2019;14(1):137-151
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
One of the many economic tools used by management in making important decisions is the cost account. It is used, inter alia, to calculate the unit cost for the needs of pricing policy. The article presents an alternative to the traditional models of the cost account; the activity based costing (ABC), in which indirect costs for cost objects are innovatively accounted for. According to the assumptions of this model, the reason for the costs in the enterprise unit are activities involving the resources of the enterprise. Indirect costs are subject to settlement for the identified activities, without which the creation of the product is not possible. Such cost accounting for cost objects ensures that the calculated product price more reliably corresponds to the economic reality of the company, which has a significant impact on the profitability of the products and the entire enterprise.
 
REFERENCES (7)
1.
Dobija D., Kucharczyk M. (red.), 2009, Rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka. Aspekty behawioralne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
2.
Kuczyńska-Cesarz A., 2008, Rachunkowość, cz. I, Difin, Warszawa.
 
3.
Kuczyńska-Cesarz A., 2018, Koncepcja wybranego rachunku kosztów a procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, t. 13, nr 4.
 
4.
Szczypa P., 2014, Rachunkowość zarządcza – klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa
 
5.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. DzU 2018 poz. 395).
 
6.
Kalkulowanie rentowności (dostęp: 15.12.2018), http://quality-management.pl/z....
 
7.
Wykorzystanie rachunku kosztów do efektywnego zarządzania organizacją (dostęp: 17.12.2018), https://assets.kpmg/content/da....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top