ORIGINAL PAPER
The creative accounting and the security of informations contained in financial statements
 
More details
Hide details
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI, INSTYTUT ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA
 
 
Online publication date: 2018-03-26
 
 
Publication date: 2018-03-26
 
 
NSZ 2018;13(1):111-123
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the article the considerations concerning the influence of the creative accounting on security of the information included in the financial statement were presented. A significance of actions counted to the creative accounting which lead for creative, in accordance with the law, solutions in sphere of the registration, recording, processing and presentation of economic events ensuring the credibility and the accuracy of the informations from financial statements was emphasized. All solutions called “embellishing financial statements” were included in aggressive accounting and areas of their influence on the unreliability of statement’s data were indicated. A role of the financial search in the detection of areas of accountant abuse and an influence of revisory documentation on decisions of investors from the external environment of the organization were discussed. Attention was directed to the integrated system of the prevention of abuse and role of its participants’ in providing for the reliability of information from financial statement.
 
REFERENCES (7)
1.
Gołębiewski G., Tłaczała A., 2009, Analiza finansowa w teorii i praktyce, DIFIN, Warszawa
 
2.
Kuczyńska-Cesarz A., 2017, Rewizja finansowa a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, [w:] Praktyczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, B. Jagusiak, K. Karski (red.), WAT Warszawa.
 
3.
Kutera M., 2016, Nadużycia finansowe − wykrywanie i zapobieganie, Difin, Warszawa.
 
4.
Kutera M., Hołda A., Surdykowska S., 2006, Oszustwa księgowe, Difin, Warszawa.
 
5.
Oszustwo księgowe – Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php... Oszustwo_ksi%C4%99gowe [1.12.2017]
 
6.
Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek tom 2 – Wskaźniki praktyczne, wydanie III, 2013, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Warszawa; http://www.kibr.org.pl.
 
7.
Świderska G.K., 2003, Zmiany w prawie gospodarczym a kreatywna rachunkowość, [w:] Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top