ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Rozwój marketingu w ostatnich dziesięcioleciach – próba rozważań
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology in Warsaw
 
2
National University for Political Sciences and Public Administration (SNSPA), Bucharest, Romania
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
NSZ 2023;18(4):37-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ewolucja działań marketingowych na przestrzeni lat pokazała, że organizacje adaptują się do nowych modeli biznesowych, a co za tym idzie, są dobrą inspiracją dla menedżerów. Rozwój marketingu wynika z kilku powodów, które są istotne w działaniu każdego przedsiębiorstwa. Po pierwsze, marketing przeszedł transformację od transakcyjnego do cyfrowego. Po drugie, stale wzrasta liczba użytkowników Internetu, zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Po trzecie, obserwuje się stały wzrost potencjału wykorzystania globalnej sieci. W artykule autorki starały się przedstawić analizę ewolocji działań marketingowych w ciągu kilku dekad. Ponadto zaprezentowały weryfikację literatury w tym zakresie, dokonując próby rozważań na temat nowego paradygmatu marketingu.
 
REFERENCJE (17)
1.
CASTENOW, P., 1996. Nowy marketing w praktyce, Warszawa: PWE.
 
2.
DE PROPRIS, L., BAILEY, D. (Eds.), 2020. Industry 4.0 and Regional Tansformations, NewYork: Routledge.
 
3.
DOSKAM, 2020. Marketing produktu, teraz marketing wartości. Od marketingu 1.0 do 4.0, https://doskam.pl/marketing-1-... (access: 25.11.2023).
 
4.
KOTLER, PH., 1994. Kotler on Marketing. How To Create Win, and Dominate Markets, New York: Free Press.
 
5.
KOTLER, PH., KARTAJAYA, H., SETIAWAN, I., 2010. Marketing 3.0 – From Products to Customers to the Human Spirit, Hoboken: John Wiley & Sons.
 
6.
KOTLER, PH., KARTAJAYA, H., SETIAWAN, I., 2017. Marketing 4.0. Technology Next Tech, Hoboken: John Wiley & Sons.
 
7.
KOTLER, PH., KARTAJAYA, H., SETIAWAN, I., 2021. Marketing 5.0. Moving from Traditional to Digital, Hoboken: John Wiley & Sons.
 
8.
ŁUKOWSKI, W., 2017. Wpływ Internetu rzeczy (Internet of Things) na wartość dodaną Marketingu 4.0, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, No. 4 (26).
 
9.
MAZUR, J., 2010. Przeszłość i przyszłość marketingu, International Journal of Management and Economics, No. 27.
 
10.
MAZUREK, G. (Ed.), 2022. E-marketing. Planowanie, narzędzia, praktyka, Warszawa: Poltext.
 
11.
SKOWROŃSKA, M., 2017. Zasady funkcjonowania, narzędzia oraz wyzwania dla marketingu XXI wieku, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, No. 501.
 
12.
STEENKAMP, J-B.E.M., 2005. Moving Out of the USA Silo: A Call to Arms for Conducting International Marketing Research, Journal of Marketing, Vol. 69.
 
13.
ŚWIECZAK, W., 2017. Wpływ współczesnych technologii na zmianę działań marketingowych w organizacji. Marketing 4.0, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, No. 4 (26).
 
14.
TARABASZ, A., 2013. Marketing w dobie Web X.O a wykorzystanie social media przez największe banki w Polsce, Handel Wewnętrzny, Vol. 2.
 
15.
VARGO, S.L., LUSH, R.F., 2004. Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, Journal of Marketing, Vol. 68.
 
16.
WEREDA, W.,WOŹNIAK, J., 2019. Building Relationships with Customer 4.0 in the Era of Marketing 4.0: The Case Study of Innovative Enterprises in Poland, Social Sciences, Vol. 8(6).
 
17.
WIKTOR, J.W., OCZKOWSKA, R. ŻBIKOWSKA, A., 2008. Marketing międzynardowy. Zarys problematyki, Warszawa: PWE.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top