ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Partnerska postawa jako skuteczny sposób prowadzenia negocjacji
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 30-12-2019
 
 
Data publikacji: 30-12-2019
 
 
NSZ 2019;14(4):31-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł jest próbą zaprezentowania jednej z możliwych postaw negocjacyjnych, jaką są negocjacje partnerskie. To podejście zostało przedstawione w kontekście samej istoty negocjacji oraz popularnych sposobów ich prowadzenia, czyli tzw. negocjacji miękkich oraz negocjacji twardych. W artykule wyjaśniono istotę partnerskiej postawy w negocjacjach, scharakteryzowano zasady jej prowadzenia oraz wskazano na potencjalne praktyczne korzyści wynikające z tego sposobu negocjowania.
 
REFERENCJE (33)
1.
Augustynek A., 2011, Jak skutecznie negocjować i rozwiązywać konflikty, [w:] L.A. Haber (red.), Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków.
 
2.
Bazerman M.H., Neale M.A., 1996, Negocjując racjonalnie, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Olsztyn.
 
3.
Bellenger L., 1999, Negocjacje, Assimil Polska, Kraków.
 
4.
Bercoff M.B., 2007, Negocjacje, PWE, Warszawa.
 
5.
Bierach J.A., 1998, Komunikacja niewerbalna, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław.
 
6.
Birkenbihi V.F., 1997, Komunikacja werbalna. Psychologia prowadzenia negocjacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław.
 
7.
Dąbrowski P.J., 1990, Praktyczna teoria negocjacji, Wydawnictwo SORBOG, Warszawa.
 
8.
Chełpa S., Witkowski S., 1999, Psychologia konfliktów, Oficyna Wydawnicza UNUS, Warszawa.
 
9.
Ertel D., 2005, Negocjacje jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
10.
Ertel D., Gordon M., 2008, Negocjacje fair play. Budowanie zdrowego partnerstwa zamiast wymuszania „Tak”, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 
11.
Fisher F., Ury W., 1990, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa.
 
12.
Fisher R., Ury W., Patton B., 1999, Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa.
 
13.
Gerrig R.J., Zimbardo P.G., 2011, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Kałążna-Drewińska U., 2006, Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 
15.
Keiser T.C., 2005, Nie możesz pozwolić sobie na przegraną: negocjacje z klientami, [w:] Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
16.
Kennedy G., 1999, Negocjacje. Jak osiągnąć nową przewagę negocjacyjną, Business Press, War-szawa.
 
17.
Kennedy G., 1999a, Negocjować można wszystko, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
18.
Kirov N., 2012, Negocjacje w organizacji, [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
19.
Krzymieniewska G., 1998, Od walki do współpracy. Negocjacyjna sztuka zawierania porozumień, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 
20.
Kurzowa Z. i inni, 2002, Słownik synonimów polskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
21.
Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry B., Minton J.W., 2005, Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 
22.
Lundén B., Rosell L., 2003, Techniki negocjacji. Jak odnieść sukces w negocjacjach, Wydawnictwo BL Info Polska, Gdańsk.
 
23.
Marciszewski W., 1994, Sztuka dyskutowania, Wydawnictwo Fundacji na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki, Warszawa.
 
24.
Mastenbroek W., 1996, Negocjowanie, PWN, Warszawa.
 
25.
Nęcki Z., 2018, Chwyty negocjacyjne – przegląd zagadnień, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 2(48).
 
26.
Rządca R.A., 2003, Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa.
 
27.
Rządca R.A., Wujec P., 1998, Negocjacje, PWE, Warszawa.
 
28.
Słownik wyrazów obcych, 1980, PWN, Warszawa.
 
29.
Sobol E. (red.), 2003, Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
30.
Ury W., 1997, Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE, Warszawa.
 
31.
Watkins M., 2005, Sztuka negocjacji w biznesie, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
32.
Witucka M. (red.), 2006, Mistrzowskie negocjacje. Jak nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowymi, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top