ARTYKUŁ ORYGINALNY
Istota i znaczenie motywowania w zarządzaniu organizacją publiczną
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Lubelska
 
2
Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu w Warszawie
 
 
Data publikacji online: 27-03-2019
 
 
Data publikacji: 27-03-2019
 
 
NSZ 2019;14(1):53-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wybrane elementy motywowania pracowników, które są istotne w tworzeniu wartości dodanej i kreowaniu konkurencyjności organizacji. Zidentyfikowano składowe elementy systemów motywowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w ujęciu strategicznym. Wskazano najistotniejsze kierunki rozwoju motywowania pracowników w zarządzaniu organizacją.
 
REFERENCJE (20)
1.
Ackoff R.L., 1993, Zarządzanie w małych dawkach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Bańka W., 1998, Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
3.
Białas S., Litwin J., 2013, Poziom satysfakcji z pracy pracowników administracji publicznej na przykładzie urzędu X, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie”, t. 24, nr 97.
 
4.
Bright L., 2008, Does Public Service Motivation Really Make a Difference on the Job Satisfaction and Turnover Intentions of Public Employees?, „The American Review of Public Administration”, vol. 38, nr 2.
 
5.
Drozdowski G., 2013, Motywowanie pracowników w organizacjach publicznych, „Studia Lubuskie: Prace IPiA PWSZ w Sulechowie”, t. IX.
 
6.
Haller R., 2000, Motywowanie pracowników, Wydawnictwo „Wiedza i Życie”, Warszawa.
 
7.
Hancewicz R., 2012, Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny skuteczny styl zarządzania, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
8.
Hysa B., Grabowska B., 2014, System motywacji pracowników administracji publicznej na podstawie wybranej jednostki ZUS, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, z. 74.
 
9.
Kopertyńska M.W., 2008, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
10.
Koźmiński A.K., Piotrowski W., 1995, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
11.
Król H., Ludwiczyński A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
Kumari G., Pandey K.M., 2011, Job Satisfaction in Public Sector and Private Sector: A Comparison, „International Journal of Innovation, Management and Technology”, vol. 2, nr 3.
 
13.
Mrzygłód J., 2003, Badanie postaw i satysfakcji pracowników, „Personel”, nr 22.
 
14.
Penc J., 1996, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
15.
Penc J., 1998, Zarządzanie w praktyce – menedżerskie myślenie i działanie, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa.
 
16.
Penc J., 2000, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
17.
Penc J., 2001, Kreowanie zachowań w organizacji: konflikty i stresy pracownicze, zmiany i rozwój organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
18.
Półtoraczyk K., 2011, Systemy motywowania w naukach o zarządzaniu oraz w polskich organizacjach, „Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences”, nr 8.
 
19.
Przybyła M. (red.), 2003, Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
20.
Webber R.A., 1996, Zasady zarządzania organizacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top