ORIGINAL PAPER
Conflict as an element of organization management
 
More details
Hide details
1
Faculty of Economic and Technical Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland
 
2
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
3
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2019-03-27
 
 
Publication date: 2019-03-27
 
 
NSZ 2019;14(1):39-52
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The content of the article refers to the sources and manifestations of the conflict in the organization, which is treated as an indispensable element of human interpersonal relations, at whose bottom there is always a divergence of interests of the entities concerned. Due to the essence of conflicts in the organization, the study presents the basic strategies and methods as well as the effects of conflict management in the organization. The individual, group and inter-organizational conflict incidence model was indicated. It also refers to the importance of context and personality factors in shaping adverse events in the organization. At the same time, the areas of non-problematic conflict influence were pointed out, indicating their mobilizing and strengthening character relationship, depending on the level of occurrence of broadly understood differences of interests at the level of man, group and organization.
 
REFERENCES (11)
1.
Balawajder K., 1998, Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
2.
Ciekanowski Z., 2009-2010, Konflikt jako szczególny problem w zespole, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL”, vol. 5-6, nr 2.
 
3.
Kopaliński W., 2003, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, MUZA, Warszawa.
 
4.
Robbins S.P., Judge T.A., 2011, Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 
5.
Rummel-Syska Z., 1999, Konflikty organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Sikora J., 1998, Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy, TNOiK, Bydgoszcz.
 
7.
Stoner J.A.F., 2001, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
8.
Wajda A., Organizacja i zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 
9.
Kłusek-Wojciszke B., Metody zarządzania konfliktem w organizacjach (dostęp: 12.12.2018), https://pbn.nauka.gov.pl/polin...- -0d51577669b9
 
10.
Managing Conflict (dostęp: 15.12.2018), http://www.ctic.purdue.edu/KYW... Conflict.html.
 
11.
Tips for Conflicts (dostęp: 14.12.2018), http://studentlife.tamu.edu/sc....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top