REVIEW PAPER
Functional assumptions of an it tool to assist in the construction of adverse event scenarios
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska,, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Zarządzania
 
 
Online publication date: 2018-12-17
 
 
Publication date: 2018-12-17
 
 
NSZ 2018;13(4):89-104
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper presents the concept and functional requirements of an IT tool to assist in the development of adverse event scenarios and the location of this IT tool in the process of civil planning. In addition, the paper provides procedures: development of adverse events scenarios, determination of a decision problem and verification of safeguards proposed in response to identified threats to which the object under consideration is exposed.
 
REFERENCES (12)
1.
Aamodt A., Plaza E., 1994,Case-Based Reasoning: Foundational Issues, Methodological Va-riations and System Approaches Artificial Intelligence Communications, 7(1), ss.39-59
 
2.
Krupa T., 2013, V.A. Gorbatov Theory of Characterization – Solutions and ExamplesFoundations of Management, No 3, Vol. 5. ss.89-102
 
3.
Krupa T., 2014, Semiotyka kluczowych pojęć tezaurusa ciągłości działania w infrastrukturze krytycznej Logistyka, nr 5. s.7793
 
4.
Krupa T., Ostrowska T., 2012,Decision – Making in Flat and Hierarchical Decision Problems Foundations of Management, vol. 4, no. 2, ss.23-36.
 
5.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infra-struktury krytycznej (Dz.U. 2010 nr 83 poz. 542).
 
6.
Riesbeck C., Schank R., 1989. Inside Case-Based Reasoning New Jersey: Hillsdale.
 
7.
Socha K., 2010,Inżynieria oprogramowania Warszawa: PWN
 
8.
Surma J., 2010,Rola analogii w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu strategicznym małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
9.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2017 poz. 209).
 
10.
Wiśniewski M., 2016, Concept of Situational Management of Safety Critical Infrastructure of State Foundation of Management, vol. 8, annual 2016. ss.297- 310.
 
11.
Wiśniewski M., 2017, Weryfikacja stosowalności zasad budowy scenariuszy zdarzeń nieko-rzystnych – raport z badań Studia i Materiały “Miscellanea Oeconomicae”, 4/2017, UJK.
 
12.
Wiśniewski, M., Kisilowski, M., Marczewski, M., 2016,Zasady budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych w publicznym zarządzaniu kryzysowym [w:] M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Ma-zur, (red.)Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Kraków: Fundacja GAP. ss.97-110.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top