ORIGINAL PAPER
Koncepcja narzędzia holistycznej analizy procesów jako podstawy mechanizmów doskonalenia organizacji
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Kapitału Ludzkiego
 
 
Online publication date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
NSZ 2017;12(2):47-62
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper presents an example of implementation of organizational flows analysis within network-centric companies by using a proprietary research tool called FAN_v.1 (Flows Analysis of Network-Centric Companies). This tool has been created for a particular international enterprise in the pharmaceutical industry, but due to its versatility, it can be useful to other companies, especially those with complex organizational struc-ture. Therefore, in the paper a theoretical and methodological guidelines are presented, to suggest how to correctly use the tool.
 
REFERENCES (21)
1.
BERTALANFFY L., 1969, General Systems Theory. Foundations, Development, Applications, George Braziller Inc., New York.
 
2.
BERTALANFFY L., 1972, The History and Status of General Systems Theory, [w:] G.J. Klir (red.), Trends in General Systems Theory, Wiley International, New York.
 
3.
BINIEK Z., 2002, Elementy teorii systemów modelowania i symulacji, INFOPLAN, Szczecin.
 
4.
BUZAN T., GRIFFITHS C., 2016, Mapy myśli dla biznesu, Wydawnictwo One Press, Gliwice.
 
5.
CAVALERI S.A., OBŁÓJ K., 1993, Management Systems: A Global Perspective, Belmonth, California, Wadsworth.
 
6.
CYGLER J., 2015, Structural Pathology in Inter-organizational Networks and the Decision – Making Autonomy of Its Members, [w:] W. Sroka, S. Hittmar (red.), Management of Network Organizations. Theoretical Problems and the Dilemmas in Practice, Springer International Publishing, Dordrecht.
 
7.
CZAINSKA K., 2016, System Therapy in Intercultural Management (STIM) – theoretical background of the scientific project, [w:] M. Cisek, R. Korneć (red.), Koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Siedlce.
 
8.
CZAKON W., 2005, Łańcuch wartości przedsiębiorstwa w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
9.
HUFF A.S., FLOYD S.W., SHERMAN H.D., TERJESEN S., 2011, Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
10.
KAPLAN R.S., NORTON D.P., 2011, Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
11.
KISIELNICKI J., 2016, Organizacja sieciowa jako nośnik innowacyjności, [w:] A. Brzozowska, I. Pawełoszek, T. Turek (red.), Wiedza i technologie informacyjne w zarządzaniu procesami biznesowymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
12.
KOŹMIŃSKI A.K., 1976, Analiza systemowa organizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
13.
MAZUR M., 1969, Cybernetyka a zarządzanie, MSW, Warszawa.
 
14.
PIEKARCZYK A., ZIMNIEWICZ K., 2010, Myślenie systemowe w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
15.
PORTER M.E., 1985, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Wydawnictwo The Free Press, Macmillan, New York.
 
16.
PORTER M. E., 2012, O strategii, Wydawnictwo ICAN Institute, Warszawa.
 
17.
ROKITA J., 2011, Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 
18.
STABRYŁA A. (red.), 2015, Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Mfiles.pl.
 
19.
STRATEGOR, 1995, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
20.
WOŹNIAK-SOBCZAK B. (red.), 2007, Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
21.
ZASKÓRSKI P., WOŹNIAK J., SZWARC K., TOMASZEWSKI Ł., 2015, Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym (wydanie II poprawione), Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top