ARTYKUŁ ORYGINALNY
Efekt IKEA w relacjach między start-upami a inwestorami
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 24-06-2019
 
 
Data publikacji: 24-06-2019
 
 
NSZ 2019;14(2):53-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Efekt IKEA to zjawisko polegające na nieuświadomionym zawyżaniu oceny wartości przedmiotów w wyniku poniesionego w przeszłości wysiłku fizycznego lub intelektualnego zmierzającego do ich stworzenia. Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwego wpływu tego efektu na relacje między start-upami a finansującymi je inwestorami. Zawiera opis samego zjawiska, streszczenie wybranych badań empirycznych potwierdzających jego istnienie i krótki opis możliwych wyjaśnień występowania. Następnie rozważa, w jaki sposób opisywany efekt może zaburzać ocenę wartości przedsiębiorstwa w oczach jego założyciela oraz finansującego je inwestora. We wnioskach zawarto sugestie dotyczące praktycznych implikacji omawianego problemu w procesie współpracy między start-upem a inwestorem.
 
REFERENCJE (15)
1.
Ariely D., 2010, Zalety irracjonalności. Korzyści z postępowania wbrew logice w domu i w pracy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
 
2.
Atakan S.S., Bagozzi R.P., Yoon C., 2014, Consumer participation in the design and realization stages of production: How self-production shapes consumer evaluations and relationships to products, „International Journal of Research in Marketing”, 31.
 
3.
Damodaran A., 2017, Wycena firmy. Storytelling i liczby, Poltext, Warszawa
 
4.
Dohle S., Rall S., Siegrist M., 2014, I cooked it myself: Preparing food increases liking and consumption, „Food Quality and Preference”, 33.
 
5.
Inzlicht M., Shenhav A., Olivola C.Y., 2018, The Effort Paradox: Effort is Both Costly and Valued, „Trends in Cognitive Sciences”, 22(4).
 
6.
Marsh L.E., Kanngiesser P., Hood B., 2018, When and how does labour lead to love? The ontogeny and mechanisms of the IKEA effect, „Cognition” 170.
 
7.
Mochon D., Norton M.I., Ariely D., 2012, Bolstering and restoring feelings of competence via the IKEA effect, „International Journal of Research in Marketing”, nr 29.
 
8.
Rostkowski T., 2011, Wycena kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 
9.
Thomas M., Alluru J.-R., 2016, The disastrous consequences of the Ikea Effect: Apple, Intel and Wang Labs learning the cost of true love, „Strategic Direction”, 32(1)/2016.
 
10.
Urbanek G., 2011, Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 
11.
Veblen T., 2008, Teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa.
 
12.
Zvilichovsky D., Danziger S., Steinhart Y., 2018, Making-the-Product-Happen: A Driver of Crowdfunding Participation, „Journal of Interactive Marketing”, 41.
 
13.
Apple Inc., 2017, Sprawozdanie finansowe za rok 2017 dla United States Securities and Exchange Commission, https://investor.apple.com/inv... (29.09.2018).
 
14.
Greenwood V., Why cake mix lacks one essential ingredient, BBC Future, 10.11.2017, http:// www.bbc.com/future/story/20171027-the-magic-cakes-that-come-from-a-packet (29.09.2018).
 
15.
Park M.Y., A History of the Cake Mix, the Invention That Redefined ‘Baking’, Bon Apetit, 26.10.2013, https://www.bonappetit.com/ent... (29.09.2018).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top