ORIGINAL PAPER
The essence and importance of motivating in managing a public organization
 
More details
Hide details
1
Politechnika Lubelska
 
2
Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu w Warszawie
 
 
Online publication date: 2019-03-27
 
 
Publication date: 2019-03-27
 
 
NSZ 2019;14(1):53-64
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents selected elements of motivating employees that are important in creating added value and creating the competitiveness of the organization. Components of motivating systems in human capital management in strategic terms have been identified. The most important directions of motivating employees’ development were indicated in organization management.
 
REFERENCES (20)
1.
Ackoff R.L., 1993, Zarządzanie w małych dawkach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Bańka W., 1998, Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
3.
Białas S., Litwin J., 2013, Poziom satysfakcji z pracy pracowników administracji publicznej na przykładzie urzędu X, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie”, t. 24, nr 97.
 
4.
Bright L., 2008, Does Public Service Motivation Really Make a Difference on the Job Satisfaction and Turnover Intentions of Public Employees?, „The American Review of Public Administration”, vol. 38, nr 2.
 
5.
Drozdowski G., 2013, Motywowanie pracowników w organizacjach publicznych, „Studia Lubuskie: Prace IPiA PWSZ w Sulechowie”, t. IX.
 
6.
Haller R., 2000, Motywowanie pracowników, Wydawnictwo „Wiedza i Życie”, Warszawa.
 
7.
Hancewicz R., 2012, Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny skuteczny styl zarządzania, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
8.
Hysa B., Grabowska B., 2014, System motywacji pracowników administracji publicznej na podstawie wybranej jednostki ZUS, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, z. 74.
 
9.
Kopertyńska M.W., 2008, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
10.
Koźmiński A.K., Piotrowski W., 1995, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
11.
Król H., Ludwiczyński A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
Kumari G., Pandey K.M., 2011, Job Satisfaction in Public Sector and Private Sector: A Comparison, „International Journal of Innovation, Management and Technology”, vol. 2, nr 3.
 
13.
Mrzygłód J., 2003, Badanie postaw i satysfakcji pracowników, „Personel”, nr 22.
 
14.
Penc J., 1996, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
15.
Penc J., 1998, Zarządzanie w praktyce – menedżerskie myślenie i działanie, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa.
 
16.
Penc J., 2000, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
17.
Penc J., 2001, Kreowanie zachowań w organizacji: konflikty i stresy pracownicze, zmiany i rozwój organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
18.
Półtoraczyk K., 2011, Systemy motywowania w naukach o zarządzaniu oraz w polskich organizacjach, „Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences”, nr 8.
 
19.
Przybyła M. (red.), 2003, Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
20.
Webber R.A., 1996, Zasady zarządzania organizacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top