ARTYKUŁ ORYGINALNY
Innowacyjna przedsiębiorczość w erze technologii Web 2.0
 
Więcej
Ukryj
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI, INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 
 
Data publikacji online: 18-12-2015
 
 
Data publikacji: 18-12-2015
 
 
NSZ 2015;10(1):33-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Technologie informacyjno-komunikacyjne wywierają istotny wpływ na wszystkie wymiary życia gospodarczego, a w tym także na problematykę przedsiębiorczości. Prawie we wszystkich jej aspektach dostrzec możemy konsekwencje rozwoju technologii cyfrowej, a zwłaszcza jej aktualnej wersji określanej mianem Web 2.0. Z tego powodu w tym artykule podjęto próbę wyjaśnienia istoty przedsiębiorczości funkcjonującej w warunkach gospodarki cyfrowej oraz wskazano na podstawowe rozwiązania, jakie w tym zakresie ostatnio się pojawiły. W szczególności scharakteryzowano start-upy, jako podmioty szczególnie typowe dla tego nowego typu innowacyjnej przedsiębiorczości. Zaprezentowano także ich specyficzne cechy oraz przedstawiono potencjalne obszary ich aktywności. Słowa kluczowe: zarządzanie, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne, technologia Web 2.0, innowacyjność.
 
REFERENCJE (53)
1.
Aulet B., 2014, Przedsiębiorczość zdyscyplinowana, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
2.
Bachnik K., Szumniak-Samolej J., 2015, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
3.
Benkler Y., 2008, Bogactwo sieci, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
4.
Brandt R.L., 2011, Potęga Google’a, Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 
5.
Cash I. Jr., Earl M.J., Morison R., 2011, Jak jednocześnie zwiększyć innowacyjność i spójność działań organizacji, „Harvard Business Review Polska”, nr 7-8.
 
6.
Cieślak J., Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, 2014, SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.
 
7.
Cimochowski G., Hutten-Czapski F., Rał M., Sass W., 2011, Polska internetowa. Jak internet dokonuje polskiej transformacji, Report The Boston Consulting Group, Warszawa.
 
8.
Dibiaggio L., 2010, L’economie de la connaissance: un enjeu pour le management, [w:] red. L. Dibiaggio i P.-X. Meschi, Le management dans l’economie de la connaissance, Pearson Education France, Paris.
 
9.
Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 
10.
Fayon D., Tartar M., 2014, Transformation digitale. 5 leviers pour l’entreprise, Pearson France, Paris.
 
11.
Feld B., 2013, Społeczności start-upowe, Fijorr Publishing Company, Warszawa.
 
12.
Fidelman M., 2014, Socialized! Biznes społecznościowy, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 
13.
Foster R., Kaplan S., 2003, Twórcza destrukcja, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź.
 
14.
Germain M., 2014, Management 3D. e-Manager, a l’ere du numérique et d’Internet!, Economica, Paris.
 
15.
Gille L., 2009, Introduction, [w:] red. L. Gille, Les dilemmes de l’économie numerique, FYP Ėditions, Limoges (France).
 
16.
Gonciarski W., 2012a, Management challenges in the era of digital technology, [w:] ed. C. Sołek, Management dilemmas in the information technology era, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa.
 
17.
Gonciarski W., 2011, Studenci jako egzemplifikacja pokolenia Y, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 6.
 
18.
Gonciarski W., 2012b, Zarządzanie 2.0 jako radykalna i wielowymiarowa innowacja, [w:] red. W. Gonciarski, U. Ornarowicz, Współczesne zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa.
 
19.
Haber L.H., 2011, Przedsiębiorczość w zarządzaniu, [w:] red. L. Haber, Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.
 
20.
Hayes T., 2008, Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
21.
Ichbiah D., 1995, Microsoft story, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa.
 
22.
Isaacson W., 2011, Steve Jobs, Wydawnictwo Insignis, Kraków.
 
23.
Jarrosson B., 2009, Vers l’economie 2.0, Éditions d’Organisation, Paris.
 
24.
Joel M., 2009, Sześć pikseli oddalenia. Zarabiaj dzięki sieci Web 2.0, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
25.
Lovett J., 2012, Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych, Wyd. Helion, Gliwice.
 
26.
Malinowski B.F., Giełzak M., 2015, Crowdfunding, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.
 
27.
Malone T.W., Laubacher R.J., Johns T., 2012, Era hiperspecjalizacji, „Harvard Business Review Polska”, nr 7-8.
 
28.
Mateos A., Rosenberg J., 2011, Chmura obliczeniowa, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
29.
Mayer-Schönberger V., Cukier K., 2014, Big Data, MT Biznes, Warszawa.
 
30.
McAfee A., 2011, Firma 2.0. Sukces dzięki nowych narzędziom internetowym, Wolter Kluwer Polska, Warszawa.
 
31.
Nonjon A., 2004, La mondalisation/Les mutation technologique et structurelles, [w:] red. A. Nonjon, P. Dallenne, La mondialisation: genése, acteurs et enjeux, Ellipses Ėdition Marketing, Paris.
 
32.
Notebaert J-F., Attuel-Mendes L., Assadi D., 2010, Nouvelles technologies de l’information et de la communication, „Revue Interenational de Gestion”, vol. 34.
 
33.
Nowicka K., 2013, Rola Cloud computing w kreowaniu przedsiębiorczości, [w:] I. Hejduk, Przedsiębiorczość nowych mediów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
34.
Kirkpatrick D., 2011, Efekt Facebooka, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
35.
Ollivier D., 2012, Management 2.0. Performance économique et capital humain!, AFNOR Éditions, Paris.
 
36.
Paharia R., 2014, Lojalność 3.0, MT Biznes, Warszawa.
 
37.
Poland in the European Union 2004-2014, 2014, GUS, Warszawa.
 
38.
Rechenmann F., 2008, L’ordinateur object du siecle, „Doc Sciences”, nr 8.
 
39.
De Saint Laurent-Kogan A-F., 2013, Le travail a l’heure du numerique, „Cahiers Francais”, nr 372.
 
40.
Sánchez-Ocaňa A.S., 2013, Tajemnice Google’a. Wielki Brat ery informatycznej, Bellona, Warszawa.
 
41.
Senor D., Singer S., 2013, Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela, Wydawnictwo Studia Emka, Warszawa.
 
42.
Szpringer W., 2013, Nowe modele e-biznesu – aspekty instytucjonalne, [w:] red. I. Hejduk, Przedsiębiorczość nowych mediów. Analiza modeli biznesowych firm internetowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
43.
Świątkowski M., 2014, Zarządzanie „Pracą 2.0”, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 8.
 
44.
Volle M., 2014, Iconomie, Economica, Paris.
 
45.
Wallace J., Erickson J., 1994, Bill Gates i jego imperium Microsoft, WN-T, Warszawa.
 
46.
Wozniak S., Smith G., 2009, iWoz. Od komputerowego geeka do kultowej ikony, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
47.
Wpływ przyśpieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę, 2012, Raport Deloitte, Warszawa.
 
48.
Unold J., 2015, Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni, PWN, Warszawa.
 
49.
Zara O., 2008, Le management de l’intelligence collective, M21 Editions, Paris.
 
50.
Zucker M., Bryzek M., 2015, Igrzyska talentów w Dolinie Krzemowej. Rozmowy z mistrzami start-upów, PWN, Warszawa.
 
51.
Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency, http://www.doingbusiness.org/~... (2.11.2015).
 
52.
Entreprises qui échangent électroniquement des informations relatives aux ventes ou aux achats avec le logiciel utilisé pour toute fonction interne, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/w... (10.05.2015).
 
53.
Technology, Media & Telecommunications Predictions, Raport Deloitte, www.deloitte.com.pl/TMT/Predictions_2013.pdf (12.03.2015).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top