ORIGINAL PAPER
Gamification in the management of service provider personnel
 
More details
Hide details
1
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INSTYTUT MARKETINGU
 
 
Online publication date: 2018-03-26
 
 
Publication date: 2018-03-26
 
 
NSZ 2018;13(1):53-61
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Gamification and the elements of games are quite young tool of engagement market participants. They have been used successfully in the case of management of relations with service purchasers for some time. Simultaneously, the interest of managers in the case of using the gamification programs in the personnel management can be observed. Almost every field of personnel management can be gamificated. The activities connected with the process of recruitment and worker training are the most often. The goal of the article is presenting the most important assumptions of gamification and pointing possibilities of using it in practice of service provider. The article is complemented with the concept of gamification project of the management of service provider personnel.
 
REFERENCES (13)
1.
Chłodnicki M., Zeller P., 2006, Wprowadzenie do zarządzania relacjami usługowymi, [w:] Zarządzanie relacjami w usługach, K. Rogoziński (red.), Wyd. Difin, Warszawa.
 
2.
Laskowski M., 2013, Wykorzystanie czynników rywalizacyjnych w tworzeniu aplikacji użyteczności publicznej, [w:] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 36.
 
3.
Mazurczyk-Jankowska E., Jankowski J., 2012, Przygody HR z grami, „Marketing w Praktyce”, nr 5.
 
4.
Payne A., 1996, Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
5.
Tkaczyk P., 2012, Grywalizacja. Jak stosować mechanizmy z gier w działaniach marketingowych, Wyd. Helion, Gliwice.
 
6.
Widawska-Stanisz A., 2017, Grywalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi usługowych przedsiębiorstw sportowo-rekreacyjnych, „Journal of Education, Health and Sport”, nr 5.
 
7.
Woźniak J., 2015, Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi, „HRM Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
 
8.
Bezrobotni 2017, Komunikat z badań nr 51/2017, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2017/K_051_17.PDF
 
9.
Jaskowska B., W to nam graj! Grywalizacja w promowaniu usług bibliotecznych, [w:] Biblioteka jako marka: materiały z VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi, 2012, http://repozytorium.ur.edu.pl/.... pdf?sequence=1 (22.10.2017).
 
10.
Maleje poziom zaangażowania pracowników na świecie, AON 2017, http://www.aon.com/poland/hr/c... Informacja_prasowa_2017_gtee.jsp (25.102017).
 
11.
Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach, Rynek Pracy, 2017, http://rynekpracy.org/ x/989321 (27.10.2017).
 
12.
Starzyński S., Gryfikacja, modny termin nadużywany przez marketerów, http://www.git2012.pl/raport (25.10.2017).
 
13.
Tylko 13% pracowników angażuje się w swoją pracę, Gazeta Prawna 2016, http://serwisy. gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/920373,pracownicy-zaangazowanie-sie-wprace. html (27.10.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top