REVIEW PAPER
EKOLOGISTYKA ELEMENTEM KSZTAŁTOWANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
 
More details
Hide details
1
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
 
2
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
 
 
Online publication date: 2017-03-31
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
NSZ 2017;12(1):233-245
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The assumptions of corporate social responsibility of protecting the environment treat as one of the priorities of the current business activity. For these projects to be effective, it is necessary to seek new technical and logistic solutions that optimize energy, waste and raw materials economy. The implementation of ecologistics in business processes can effectively contribute not only to corporate social responsibility, but also to help to overcome the ecological crisis. The aim of this article is to pre­sent the role of ecologistics in shaping the basie activity of an enterprise, ta king into account the needs of ecological responsibility.
 
REFERENCES (18)
1.
CHODYŃSKI A., JABŁOŃSKI A., JABŁOŃSKI M., 2008, Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR) – koncepcja strategiczna budowy wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych, „Przegląd Organizacji” nr 3.
 
2.
FILEK J., 1999, Etyka w działalności gospodarczej, [w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller (red.), Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 
3.
KOT S., STAROSTKA-PATYK M., KRZYWDA D., 2009, Zarządzanie łańcuchami dostaw, wyd. Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 
4.
KOZŁOWSKI S., 2002, Ekorozwój, Wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo PWN, Warszawa
 
5.
KOZŁOWSKI S., 2005, Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
6.
LOPEZ I.T., 2012, Monitoring the sustainable Development Performance: an integrated approach to business management [w:] B. Domańska-Szaruga, M. Wójcik-Augustyniak (red.) Contemporary challenges in the process of management in organization of the future, Studio Emka, Warsszawa.
 
7.
LYSENKO-RYBA K., 2015, Logistyka zwrotna jako źródło korzyści konkurencyjnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 249.
 
8.
ŁAGUNA T.M., WITKOWSKA-DĄBROWSKA M., 2005, Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok
 
9.
NAKONIECZNA J., 2008, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Wydawnictwo Difin sp. z o.o., Warszawa.
 
10.
SACHS J., 2009, Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
11.
SIKORSKA M., 2010, CSR w Polsce. Forum UNDP. Zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] J. Kochanowicz, M. Marody (red.), Kultura i gospodarka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
12.
STACHOWICZ J., 2007, Dylematy kształtowania pożądanych kompetencji menedżerów współczesnych przedsiębiorstw, [w:] M. Bojar (red.), Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 
13.
SZOŁTYSEK J., 2009, Logistyka zwrotna, Wydawnictwo Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 
14.
WEREDA W., KORNEĆ R., 2016, Intelligent assets in business sustainability based on the circular economy [w:] A. Skrzypek (red.) Determinants and consequences of network society, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 
15.
WITKOWSKI K., 2015, Aspekt logistyki zwrotów i recyklingu tworzyw sztucznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 383.
 
16.
WOŁOSZYN J., STAWICKA E., RATAJCZAK M., 2012, Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
17.
ZUZEK D., 2012, Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, „Zeszyty naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, T. 21, nr 2.
 
18.
ŻELAZNA-BLICHARZ A., 2013, Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja, Wydawnictwo Politechnika Lubelska, Lublin.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top