ORIGINAL PAPER
Talent management in the light of servant leadership theory
 
 
More details
Hide details
1
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT EKONOMII I ZARZĄDZANIA
 
 
Online publication date: 2018-03-26
 
 
Publication date: 2018-03-26
 
 
NSZ 2018;13(1):27-37
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In knowledge based economy employees, with their knowledge and motivation, play the key role in building competitive advantage of companies. Constantly growing mobility, rapid changes in economy and deepening shortage of qualified candidates who suit organisations’ needs lead to aggravating “war for talents”. Talented employees, aware of their skills, look for the employer who provides not only material incentives but also proper development conditions, which include creative tasks and cooperation with people who share the same interests. The aim of the paper is to present the characteristics of talent management in organisations which use servant leadership. Literature analysis revealed that the concept with the highest level of congruence with servant leadership is inclusive talent management focused on employees development. In that approach the key factors are: matching talents to the organisation, building strong relationships between leader and his followers and tailoring development programs to needs and ambitions of every employee.
 
REFERENCES (22)
1.
Bieniok H., 2010, Rola zarządzania talentami w procesie budowy potencjału innowacyjnego organizacji, w:. Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 
2.
Blanchard K., 2007, Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Boone L.W., Makhani S., 2012, Five Necessary Attitudes of a Servant Leader, „Review of Business”, nr 33/1.
 
4.
Czuba B., Miszczak M., 2017, Od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkim w siłach zbrojnych RP, WAT, Warszawa.
 
5.
Cappelli P., Keller JR., 2014, Talent Management: Conceptual Approaches and Practical Challenges, “The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior”, nr 1.
 
6.
Focht A., Ponton M., 2015, Identifying primary characteristics of servant leadership: Delphi study, “International Journal of Leadership Studies”, nr 9(1).
 
7.
Greenleaf R.K., 1977, The Servant as Leader, Paulist Press Inc., New York.
 
8.
Ingram T., 2011, Miejsce i znaczenie talentów we współczesnej organizacji, w:. T. Ingram (red.), Zarządzanie talentami, PWE, Warszawa.
 
9.
Iqbal S., Qureshi T.M., Khan M.A., Hijazi S.T., 2013, Talent management is not an old wine in a new bottle, “African Journal of Business Management”, nr 7(35).
 
10.
Kouzes J.M., Posner B.Z., The credibility factor: What followers expect from their leaders, „Management Review”, nr 79(1).
 
11.
Lacey M.Y., Groves K., 2014, Talent management collides with corporate social responsibility: creation of inadvertent hypocrisy, “Journal of Management Development”, vol. 33, no. 4.
 
12.
Listwan T., 2005, Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji, w:. S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 
13.
Mróz J., 2013, Zarządzanie talentami – modele i podejścia badawcze, „Nauki o Zarządzaniu”, nr 2(23).
 
14.
PA CONSULTING, 2015, Future is fluid – key findings, PA Knowledge, London.
 
15.
Russel R.F., StoneA. G., 2002, A review of servant leadership attitudes: developing a practical model, “Leadership & Organization Development Journal”, nr 23/3.
 
16.
Sosińska N., 2007, Magia rozwoju talentów. Jak zdobywać i zatrzymać właściwych ludzi w firmie, IFC PRESS, Kraków.
 
17.
Swailes S., Downs Y., Orr K., 2014, Conceptualising inclusive talent management: potential, possibilities and practicalities, “Human Resource Development International”, nr 17(5).
 
18.
Thunnissen M., Boselie P., Fruytier B., 2013a, A review of talent management: ‘Infancy or adolescence?’, “The International Journal of Human Resource Management”, nr 24(9).
 
19.
Thunnissen M., Boselie P., Fruytier B., 2013b, Talent management and the relevance of context: Towards a pluralistic approach, “Human Resources Management Review”, nr 23.
 
20.
Thunnissen M., Gallardo-Gallardo E., 2017, Talent Management in Practice: An Integrated and Dynamic Approach, Emerald Publishing Limited, Bingley.
 
21.
Washington R.R., Sutton CH.D., Field H.S., 2006, Individual differences in servant leadership: the roles of values and personality, “Leadership & Organization Development Journal”, vol. 27, no. 8.
 
22.
Winston B., Fields D., 2015, Seeking and measuring the essential behaviours of servant leadership, “Leadership & Organization Development Journal”, vol. 36, no. 4.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top