ORIGINAL PAPER
The management of by objectives in the example of the railway industry
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej I Geodezji, Katedra Budow-nictwa Komunikacyjnego I Inżynierii Wojskowej
 
 
Online publication date: 2018-12-17
 
 
Publication date: 2018-12-17
 
 
NSZ 2018;13(4):15–28
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article combines the civil engineering industry and the management industry, which in practice are inseparably connected with each other. The Management by Objectives strategy has been analyzed. The railway industry has been selected as one of the most complex and the most dynamically developing branch of construction. The specifics and complexity of projects for the construction and modernization of railway lines and the problems of the investment management staff have been briefly presented. Next, the idea of Manage-ment by Objectives strategy has been described. The benefits and disadvantages of using this method in civil engineering have been detailed and justified. The article presents the approach, attitude and expectations to the construction process of both management and employees at various levels. Solutions have been proposed that, if properly implemented, can bring improvements in the quality and productivity of work in the construction industry, and also, after introducing necessary modifications, in other areas.
 
REFERENCES (17)
1.
Carnegie D., 2005, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Wydawnictwo Studio EMKA
 
2.
Covey S., 1994, 7 habits of highly effective people, Nightingale Conant
 
3.
Hilb M., 2012. New Corporate Governance – Successful Board Management Tools. Fourth Edition. Springer Heidelberg Dordrecht.
 
4.
Łapińska I., Pisz I., 2014, Efektywne zarządzanie czasem w projektach logistycznych, Logistyka 2014 nr 3
 
5.
McLeod S., 2013, Maslow’s Hierarchy of Needs, HCC Certificate in Counselling Skills
 
6.
Thomson, T., 1998, Management by objectives, The Pfeiffer Library Volume 20, 2nd Edition
 
7.
Ueno S., 2006. The impact of customer relationship management. USJP Occasional Paper 06-13.
 
8.
Walczak, W., 2009, Orientacja na cele w zarządzaniu projektami, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, MBA 4/2009
 
9.
1000ventures.com, 2018, 5 Main Function of a Manager, http://www.1000ventures.com/ busi-ness_guide/mgmt_5functions_pd.html (29.10.2018)
 
10.
Certios.pl, 2018, Cele jakości zgodnie z ISO 9001:2015, https://www.certios.pl /szkolenia/iso/jakosc/197-cele-jakosci-zgodnie-z-iso-9001-2015
 
11.
Lawicki.pl, 2012, Trójkąt ograniczeń, http://lawicki.pl/trojkat-ogra...
 
12.
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, 2018, http://www.porozumieniedla bezpie-czenstwa.pl, (29.10.2018)
 
13.
Prawo.pl, 2010, Między inwestorem a generalnym wykonawcą może dochodzić do sporów. Co wtedy? https://www.prawo.pl/biznes/mi... (29.10.2018)
 
14.
Rp.pl, 2018, Rynek budowlany potrzebuje pracowników, https://www.rp.pl/Budownictwo/ 180919504-Rynek-budowlany-potrzebuje-pracownikow.html, (29.10.2018)
 
15.
RynekInfrastruktury.pl, 2017, Nie wybudujemy dróg bez pracowników zza wschodniej granicy? http://www.rynekinfrastruktury... (29.10.2018)
 
16.
RynekInfrastruktury.pl, 2018, Ekspert: Sytuacja na rynku budowlanym jest poważna.https://www.rynekinfrastruktur..., (29.10.2018)
 
17.
Zarzyccy.pl, 2018, Teoria i piramida potrzeb ludzkich według Maslowa, http://www.zarzyccy. pl/p_piramida-potrzeb-maslowa.html (29.10.2018)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380