REVIEW PAPER
ZARZĄDZANIE ODKRYWA HARCERSTWO
 
More details
Hide details
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
 
 
Online publication date: 2017-03-31
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
NSZ 2017;12(1):321-326
 
TOPICS
 
REFERENCES (11)
1.
BADEN-POWELL R., 2010, Scouting dla chłopców, Harcerskie biuro wydawnicze „Na tropie”, Karków.
 
2.
GALIO C., 2016, Mów jak TED, 9 sposobów na dobrą prezentację według wybitnych mówców, Grupa wydawnicza Foksal, Warszawa.
 
3.
SIDOR-RZĄDKOWSKA M. (red.), 2014, Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, wyd. Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 
4.
SOŁODUCHA K. (red.), 2010, Wypalanie śladów w mózgu, wyd. WAT, Warszawa.
 
5.
Statut ZHP, Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi na XXXVII Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP 4 grudnia 2011 r. i 10 marca 2012 r., Rozdział 2, §3, pkt. 1.
 
6.
Uchwała nr 40/XXXVI Rady naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.
 
7.
Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP.
 
8.
Załącznik nr 2 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą.
 
9.
ZICHRMANN G., CUNNINGHAM C., 2001, Grywaliacja. Mechanika gry na stronach www i na aplikacjach mobilnych, wyd. HELION, Gliwice.
 
11.
SZCZĘSNY S., Innowacje sprzed stu lat, http://wolomin.zhp.pl/2016/05/... (13.10.2016)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top