ORIGINAL PAPER
Human capital in contemporary organization
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojskowej W Warszawie
 
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
 
 
Online publication date: 2019-03-27
 
 
Publication date: 2019-03-27
 
 
NSZ 2019;14(1):79-90
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The presented study describes the principles of personnel policy (HR), for which the overall forms and methods of work of the superior with the subordinate were recognized, using a variety of forces and resources. In this approach, it was indispensable to define the concept of effective work, which can be defined as the human activity aiming at the realization of the basic tasks and goals of the workplace. The content of the article contains theoretical and practical references to the topic of building a loyal, stabilized crew, and thus an effective, profitable organization. Elements creating human capital were indicated, recognized as a collective competence of the company to extract the best solutions by means of employees’ knowledge. It emphasizes the feature of human resources, which is their renewal, related to learning and improvement, which can be treated as a social reserve of the organization. At the same time, the authors point out the qualitative difference between human resources and human capital, referring to the diversity of emerging types of management, eg. knowledge, competences, human resources, talents, etc. The text indicates the most popular models of human resource management and recruitment.
 
REFERENCES (19)
1.
Armstrong M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Kraków.
 
2.
Auleytner J., 1981, Humanistyczny model polityki personalnej w zakładzie pracy, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 
3.
Ciekanowski Z., 2011, Motywowanie jako instrument zarządzania zasobami pracy, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie”, nr 89.
 
4.
Ciekanowski Z., 2012a, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
5.
Ciekanowski Z., 2012b, Pozyskiwanie zasobów ludzkich i ich rozwój w nowoczesnej organizacji, Wydawnictwo W-W-W Wiesław Krzeszowski, Warszawa.
 
6.
Ciekanowski Z., 2014, Zasoby ludzkie najważniejszym czynnikiem w organizacji, [w:] Innowacyjność w procesach zarządzania i dowodzenia organizacjami publicznymi, AON, Warszawa.
 
7.
Ciekanowski Z., Nowicka J., 2014, Miejsce i rola kultury organizacyjnej w motywowaniu pracowników, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Naukowego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie”, t. 29, nr 102.
 
8.
Drozdowski G., 2012, Kształtowanie zatrudnienia w organizacjach publicznych, „Studia Lubuskie: Prace IPiA PWSZ w Sulechowie”, t. VIII.
 
9.
Fombrun C.J., Tichy N.M., Devanna M.A., 1984, Strategic Human Recourse Management, John Willey & Sons Inc., New York.
 
10.
Jamka B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
11.
Koźmiński A.K., Jemielniak D., 2011, Zarządzanie od podstaw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
12.
Koźmiński A.K., Piotrowski W., 2002, Zarządzanie: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Król H., Ludwiczyński A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Listwan T. (red.), 2005, Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 
15.
Marciniak J., 2011, Meritum HR, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
16.
Michalak A., 2007, Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
17.
Pocztowski A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
18.
Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., 1997, Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape, Macmillan Press.
 
19.
Balewski B., Zarządzanie kadrami, (dostęp: 10.12.2018), http://www.balewski.pl/media_f... file/702_pl_wyklad_zarzadzanie_kadrami_1_i_2.pdf.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top