REVIEW PAPER
The impact of cybercrime trends on the functioning of modern organizations
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2021-12-14
 
 
Publication date: 2021-12-14
 
 
NSZ 2021;16(4):43-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Technological developments present today's organizations with incredible opportunities, but they come with significant challenges. Cybercrime is a threat that can affect organizations regardless of their size or market position. A proper understanding of the current threats of cyber attacks and the functioning of mechanisms to minimize their effectiveness is crucial from the perspective of modern organizations. The aim of the study is to identify current threats resulting from the development of cybercrime and methods of their prevention in the context of the functioning of modern organizations. The main research problem of the paper was defined in the form of a question: What impact does the development of cybercrime have on the functioning of modern organizations? The following research methods were used in the research paper: deduction method and statistical analysis method which allowed for proper interpretation of existing data, inference and synthesis – which allowed for answering the research question considered in the paper. The analysis of sources (especially monographs and scientific articles) on the topic under study was also used.
 
REFERENCES (17)
1.
AWALE, S., GUPTA P., 2019. Awareness of Sim Swap Attack, International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), No. 3(4).
 
2.
BŁACHUT, J., DUDZIK, S., 2021. Naruszenie ochrony danych osobowych. Problematyka prawna, Przegląd Konstytucyjny, Nr 3.
 
3.
CHAŁADYNIAK, D., 2015. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa danych w sieciach komputerowych, Zeszyty Naukowe WWSI, Nr 13(9).
 
4.
DOTSON, C., 2021. Zarządzanie zasobami danych i ich ochroną, Napędy i Sterowanie, Nr 4.
 
5.
KOWALCZYK, M., 2014. Zagrożenia systemów informatycznych e-administracji – szkodliwe oprogramowanie i ataki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Nr 101.
 
6.
KRAKOWIAK, M., BAJOR, T., 2018. Współczesne zagrożenia związane z użytkowaniem sieci, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Nr 6.
 
7.
LUBOWIECKI, D., 2017. Prawno-kryminalistyczna problematyka phishingu, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska bankowości internetowej, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, Nr 1.
 
8.
MACIEJOWSKI, T., 2004. Firma w Internecie. Budowanie przewagi konkurencyjnej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 
9.
PIESIUR, T., SŁABOŃ, M., 2006. Ochrona adresu e-mail w Internecie przed spamem, [w:] Systemy wspomagania organizacji, Katowice: Wydawnictw Akademii Ekonomicznej.
 
10.
REESE, K. I IN., 2019. A Usability Study of Five Two-Factor Authentication Methods, Usable Privacy and Security, No. 15.
 
11.
ROT, A., PĘKALA, M., 2016. Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych jako element systemu zarządzania ciągłością działania, Informatyka ekonomiczna, Nr 2(40).
 
12.
SMOLSKI, W., 2015. Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa państwa, [w:] Marszał, M. (red.), Rodzinna Europa, Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
13.
SZTAUDYNER, J., 2004. Wpływ przestępczości na zrównoważony rozwój, Prakseologia, Nr 144.
 
14.
WASIUTA, O., WASIUTA, S., 2019. Deepfake jako skomplikowana i głęboko fałszywa rzeczywistość, Studia de Securitate, No. 9(3).
 
15.
WIŚNIEWSKI, P., 2018. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie, Zarządza-nie, Nr 2.
 
16.
PWC US. Protect.me Survey, 2017. https://www.pwc.es/es/digital/... (01.12.2021).
 
17.
Raport roczny z działalności CERT Polska: Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu 2020, 2020. https://cert.pl/uploads/docs/R... (01.12.2021).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top