ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wartościowanie techniki w systemach zarządzania
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 
 
Data publikacji online: 25-09-2019
 
 
Data publikacji: 25-09-2019
 
 
NSZ 2019;14(3):27-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rozwój techniki oraz kumulacja innowacji technologicznych określa środowisko współczesnego społeczeństwa, determinizm technologiczny zaś jest jedną z cech współczesnej cywilizacji. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki wartościowania techniki (technologii) wykorzystującej procedury analityczne i oceny w analizie systemowej w procesie zarządzania technologiami. Stosowanie procedur wartościowania techniki pozwala na ewaluację możliwych i prawdopodobnych skutków decyzji o wyborze technologii spełniającej warunki wielokryterialnej oceny społecznej. Przedstawiono możliwości zastosowania metodologii „foresight” w społeczno-politycznym wartościowaniu techniki. Ponadto omówiono dotychczasowe światowe doświadczenia w procesie klasyfikowania techniki na potrzeby systemów zarządzania
 
REFERENCJE (35)
1.
BAŃKA J., 1980, Filozofia techniki, Wyd. Śląsk, Katowice.
 
2.
BECK U., 2002, Społeczeństwo ryzyka, Wyd. SCHOLAR, Warszawa.
 
3.
BECK U., 2012, Społeczeństwo światowego ryzyka, Wyd. SCHOLAR, Warszawa.
 
4.
BIŃCZYK E., 2012, Technonauka w społeczeństwie ryzyka, Wyd. UMK, Toruń.
 
5.
CAGNIN C., HAVAS A., SARITAS O., 2019, Future-oriented technology analysis: Its potential to address disruptive transformations, [w:] H. Cristiano Cagnin, A. Havas, O. Saritas (Eds.), Future-Oriented Technology Analysis, https://www.sciencedirect.com/... (15.09.20190).
 
6.
CASTELLS M., HIMANEN P., 2009, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
7.
ELY A., ZWANENBERG P., STIRLING A., 2011, New Models of Technology for Development, STEPS, Brighton.
 
8.
GOBAN-KLAS T., SIENKIEWICZ P., 1999, Społeczeństwo informacyjne – szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków.
 
9.
HASSELBALCH J.A., 2017, Innovation assessment: governing through periods of disruptive technological change, “Journal of European Public Policy”, August, https://www.researchgate.net/p... (15.09.2019).
 
10.
JIHA M., 2005, Sustainable Development and Technology Assessment, Gdynia.
 
11.
KOPCZYŃSKI M., 2007, Ludzie i technika, Bellona, Warszawa.
 
12.
KURZWEIL R., 2013, Nadchodzi osobliwość: kiedy człowiek przekroczy granice biologii, przekł. E. Chodkowska, A. Nowosielska, Wyd. Kurhaus Publishing, Warszawa.
 
13.
KUUSI O., 2005, Technology Assessment, Ed. Pima, Helsinki.
 
14.
MIERCZYK Z. (red.), 2008, Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
15.
NAJGEBAUER A., 2012, Technologie podwójnego zastosowania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
16.
ORŁOWSKI B., 2010, Powszechna historia techniki, Bellona, Warszawa.
 
17.
POSTMAN N., 1995, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, PIW, Warszawa.
 
18.
PRETORIUS M., 2000, Technology Assesment in the Manufacturing Enterprise: A Holistic Approch, Pretoria.
 
19.
SIENKIEWICZ P. (red.), 2015, Inżynieria systemów bezpieczeństwa, PWE, Warszawa.
 
20.
SIENKIEWICZ P., 1983, Inżynieria systemów, MON, Warszawa.
 
21.
SIENKIEWICZ P., 1995, Analiza systemowa, Bellona, Warszawa.
 
22.
SIENKIEWICZ P., 2009, Ewaluacja technologicznego rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego, „Transformacje”, nr 58-63008-2009.
 
23.
SIENKIEWICZ P., ŚWIEBODA H., 2016, Współczesne instrumentarium badawcze na potrzeby wieloaspektowego wartościowania technik (technologii), Cz. 1, AON, Warszawa.
 
24.
SIENKIEWICZ P., ŚWIEBODA H., 2017, Technology Assessment in Systems Analysis, [w:] L.W. Zacher (Ed.) Technology, Society and Sustainability, Springer, Heidelberg.
 
25.
STEFANIE A., 2019, A Futures-Design-Process Model for Participatory Futures, “Journal of Futures Studies”, June, No. 23(4), https://jfsdigital.org/article... (30.10.2019).
 
26.
Subcommittee on Science, Research, and Development of the House Science and Astronautics Committee of the U.S. Congress under its chairman, Emilio Daddario; US Congress, House of Representatives, Committee on Science and Astronautics. Technology assessment. Statement of Emilio Daddario, Chairman, Subcommittee on Science, Research and Development, to the 90th Congress, 1st Session, 1967, Washington, DC.
 
27.
ŚWIEBODA H., 2009, Postrzeganie i ocena skutków rozwoju społeczeństwa informacyjnego (w badaniach empirycznych), „Transformacje”, nr 58-63008-2009.
 
28.
ŚWIEBODA H., 2017, Prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, ASzWoj Warszawa.
 
29.
ŚWIEBODA, H., 2019, Społeczne implikacje innowacji technologicznych przyszłości, [w:] A. Mróz-Jagiełło, M. Kuczabski (red.), EPIMILITARIS 2019, Epidemiologia i bezpieczeństwo CBRN. Nauka, innowacje, implikacje praktyczne, SRWO, Warszawa.
 
30.
UNIDO, 2005, Foresight Technologiczny. Podręcznik. Tom 1. Organizacja i metody, Wiedeń, Wydanie Polskie: PARP.
 
31.
ZACHER L. (red.), 2012, Nasza cyfrowa przyszłość, PAN, Warszawa.
 
32.
ZACHER L. (red.), 2012, Nauka – Technika - Społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Poltext, Warszawa.
 
33.
ZACHER L., 1981, Racjonalność techniczna działań ludzi, „Studia filozoficzne”, nr 7-8.
 
34.
ZACHER L., 1990, Metodologia badań ewaluacyjnych techniki (w kontekście społecznej akceptacji energetyki jądrowej), PAN, Warszawa.
 
35.
ZBIOROWE, 1974, Technika a społeczeństwo. Tom 1, 2, PIW, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top