ORIGINAL PAPER
Valuing techniques in management systems
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 
 
Online publication date: 2019-09-25
 
 
Publication date: 2019-09-25
 
 
NSZ 2019;14(3):27-44
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The development of technology and the accumulation of technological innovations determine the environment of modern society, while technological determinism is one ofthe features of modern civilization. The purpose ofthe article is to present a methodology for evaluating a technique (technology) that uses analytical and evaluation procedures of system analysis in the technology management process. The use oftechnique evaluation procedures allows the evaluation of possible and probable effects of decisions on the choice of tech-nology that meets the criteria of multi-criteria social assessment. The possibilities of applying the “foresight” methodology in socio-political evaluation oftechnologywere presented. In addition, current global experience in the process of technology evaluation for the needs of management systems was discussed.
 
REFERENCES (35)
1.
BAŃKA J., 1980, Filozofia techniki, Wyd. Śląsk, Katowice.
 
2.
BECK U., 2002, Społeczeństwo ryzyka, Wyd. SCHOLAR, Warszawa.
 
3.
BECK U., 2012, Społeczeństwo światowego ryzyka, Wyd. SCHOLAR, Warszawa.
 
4.
BIŃCZYK E., 2012, Technonauka w społeczeństwie ryzyka, Wyd. UMK, Toruń.
 
5.
CAGNIN C., HAVAS A., SARITAS O., 2019, Future-oriented technology analysis: Its potential to address disruptive transformations, [w:] H. Cristiano Cagnin, A. Havas, O. Saritas (Eds.), Future-Oriented Technology Analysis, https://www.sciencedirect.com/... (15.09.20190).
 
6.
CASTELLS M., HIMANEN P., 2009, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
7.
ELY A., ZWANENBERG P., STIRLING A., 2011, New Models of Technology for Development, STEPS, Brighton.
 
8.
GOBAN-KLAS T., SIENKIEWICZ P., 1999, Społeczeństwo informacyjne – szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków.
 
9.
HASSELBALCH J.A., 2017, Innovation assessment: governing through periods of disruptive technological change, “Journal of European Public Policy”, August, https://www.researchgate.net/p... (15.09.2019).
 
10.
JIHA M., 2005, Sustainable Development and Technology Assessment, Gdynia.
 
11.
KOPCZYŃSKI M., 2007, Ludzie i technika, Bellona, Warszawa.
 
12.
KURZWEIL R., 2013, Nadchodzi osobliwość: kiedy człowiek przekroczy granice biologii, przekł. E. Chodkowska, A. Nowosielska, Wyd. Kurhaus Publishing, Warszawa.
 
13.
KUUSI O., 2005, Technology Assessment, Ed. Pima, Helsinki.
 
14.
MIERCZYK Z. (red.), 2008, Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
15.
NAJGEBAUER A., 2012, Technologie podwójnego zastosowania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
16.
ORŁOWSKI B., 2010, Powszechna historia techniki, Bellona, Warszawa.
 
17.
POSTMAN N., 1995, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, PIW, Warszawa.
 
18.
PRETORIUS M., 2000, Technology Assesment in the Manufacturing Enterprise: A Holistic Approch, Pretoria.
 
19.
SIENKIEWICZ P. (red.), 2015, Inżynieria systemów bezpieczeństwa, PWE, Warszawa.
 
20.
SIENKIEWICZ P., 1983, Inżynieria systemów, MON, Warszawa.
 
21.
SIENKIEWICZ P., 1995, Analiza systemowa, Bellona, Warszawa.
 
22.
SIENKIEWICZ P., 2009, Ewaluacja technologicznego rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego, „Transformacje”, nr 58-63008-2009.
 
23.
SIENKIEWICZ P., ŚWIEBODA H., 2016, Współczesne instrumentarium badawcze na potrzeby wieloaspektowego wartościowania technik (technologii), Cz. 1, AON, Warszawa.
 
24.
SIENKIEWICZ P., ŚWIEBODA H., 2017, Technology Assessment in Systems Analysis, [w:] L.W. Zacher (Ed.) Technology, Society and Sustainability, Springer, Heidelberg.
 
25.
STEFANIE A., 2019, A Futures-Design-Process Model for Participatory Futures, “Journal of Futures Studies”, June, No. 23(4), https://jfsdigital.org/article... (30.10.2019).
 
26.
Subcommittee on Science, Research, and Development of the House Science and Astronautics Committee of the U.S. Congress under its chairman, Emilio Daddario; US Congress, House of Representatives, Committee on Science and Astronautics. Technology assessment. Statement of Emilio Daddario, Chairman, Subcommittee on Science, Research and Development, to the 90th Congress, 1st Session, 1967, Washington, DC.
 
27.
ŚWIEBODA H., 2009, Postrzeganie i ocena skutków rozwoju społeczeństwa informacyjnego (w badaniach empirycznych), „Transformacje”, nr 58-63008-2009.
 
28.
ŚWIEBODA H., 2017, Prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, ASzWoj Warszawa.
 
29.
ŚWIEBODA, H., 2019, Społeczne implikacje innowacji technologicznych przyszłości, [w:] A. Mróz-Jagiełło, M. Kuczabski (red.), EPIMILITARIS 2019, Epidemiologia i bezpieczeństwo CBRN. Nauka, innowacje, implikacje praktyczne, SRWO, Warszawa.
 
30.
UNIDO, 2005, Foresight Technologiczny. Podręcznik. Tom 1. Organizacja i metody, Wiedeń, Wydanie Polskie: PARP.
 
31.
ZACHER L. (red.), 2012, Nasza cyfrowa przyszłość, PAN, Warszawa.
 
32.
ZACHER L. (red.), 2012, Nauka – Technika - Społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Poltext, Warszawa.
 
33.
ZACHER L., 1981, Racjonalność techniczna działań ludzi, „Studia filozoficzne”, nr 7-8.
 
34.
ZACHER L., 1990, Metodologia badań ewaluacyjnych techniki (w kontekście społecznej akceptacji energetyki jądrowej), PAN, Warszawa.
 
35.
ZBIOROWE, 1974, Technika a społeczeństwo. Tom 1, 2, PIW, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top