ORIGINAL PAPER
VERIFICATION OF THE RELIABILITY OF INFORMATION POSTED ON THE INTERNET – PRAGMATISM RELEVANT TO THE PRESERVATION OF SECURITY AT THE LEVEL OF THE INDIVIDUAL
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2020-09-28
 
 
Publication date: 2020-09-28
 
 
NSZ 2020;15(3):51-61
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the digital era, the Internet has become one of the popular sources of searching for information. The information contained therein is not always reliable. The aim of the article was to determine to what extent the recipients verify the credibility of information posted on the Internet and to characterize the criteria helpful in assessing the credibility of information posted on the Internet. The implementation of the goal was based on the analysis of the literature on the subject and reports on the use of the Internet. The article includes, among others characteristics of the information attributes that make up its quality, as they are the main determinants in determining the criteria for evaluating information. The subject matter is so important that the awareness and knowledge of Internet users on how to use information posted on the Internet may protect against cyber attacks and facilitate decision-making and appropriate behavior. The literature on the subject and tutorials provide guidelines to help assess the quality of information, but research has shown that Internet users rarely consciously verify the content presented there. It is also difficult to determine to what extent the quality of information credibility may be sufficient when making decisions.
 
REFERENCES (20)
1.
BARKER J., 2020, Finding Information on the Internet: A Tutorial, Evaluating Web Pages: Techniques to Apply & Questions to Ask UC Berkeley — Teaching Library Internet 19 Workshops, http://www.lib.berkeley.edu/Te... (dostęp: 30.12.2020), (za:) B. Bednarek-Michalska, Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta, UMK, Toruń 2007.
 
2.
BOCHENEK M., LANGE R. (red.), 2019, Bezpieczne wybory. Badanie opinii o (dez)informacji w sieci, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2592,Bezpieczne-wybory-raport-na-temat-dezinformacji-w-internecie.html (dostęp: 20.12.2020).
 
3.
BORUSZEWSKI J., 2012, Jakość i wiarygodność informacji w infobrokerstwie, „Lingua ac Communitas”, Vol. 22.
 
4.
CIALDINI R., 2013, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wyd. GWP, Gdańsk.
 
5.
FORLICZ S., 2008, Informacja w biznesie, PWE, Warszawa.
 
6.
GÓRALSKA M., 2017, Serwisy edukacyjne zawartość i popularność serwisów, profil użytkowników, PBI, pbi.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-13-Serwisy-edukacyjne.pdf (dostęp: 20.12.2020).
 
7.
GUS, 2019, Jak korzystamy z Internetu?, https://stat.gov.pl/obszary-te... (dostęp: 12.12.2020).
 
8.
INTERNET, 2016, W obronie cyfrowych granic czyli 5 rad, aby realnie wzmocnić ochronę firmy przed CYBER ryzykiem, 2016, www.pwc.pl/pl/pdf/raport-pwc-gsiss-cyberzagrozenia-2016.pdf (dostęp: 07.12.2020).
 
9.
INTERNET, 2018, Dezinformacja w sieci. Analiza wiarygodności kanałów informacyjnych, IAB Polska, www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2018/07/IABPolska_RAPORT_DezinformacjaWSieci_20180719.pdf (dostęp: 31.12.2020).
 
10.
KOWALSKA-KRZANOWSKA M., 2016, Jakość i wiarygodność informacji w perspektywie infobrokerskiej, Conference: Dni z Infobrokeringiem, www.researchgate.net/publication/303382075_Jakosc_i_wiarygodnosc_informacji_w_perspektywie_infobrokerskiej (dostęp: 31.12.2020).
 
11.
MFILES, 2020, mfiles.pl/pl/index.php/Wiarygodność (dostęp: 30.12.2020).
 
12.
MILLER H., 1996, The Multiple Dimensions of Information Quality, „Information System Management”, nr 2(13), www.researchgate.net/publication/242929284_The_Multiple_Dimensions_of_Information_Quality/link/55d7738608aec156b9aa11bd/download DOI: 10.1080/10580539608906992 (dostęp: 15.12.2020).
 
13.
MITNIK K., 2003, Sztuka podstępu. Łamałem nie ludzi lecz hasła, Wyd. Helion, Gliwice.
 
14.
NOWAKOWSKI M., 2015, Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica”, nr 36, DOI: 10.18276/si.2015.36-08.
 
15.
NOWINA-KONOPKA M., 2017, Infomorfoza zarządzanie informacją w nowych mediach, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
16.
RIEH S. Y., 2002, Judgment of Information Quality and Cognitive Authority in the Web, “Journal of The American Society For Information Science And Technology”, January, DOI:10.1002/asi.10017abs.
 
17.
SJP, 2020a, Wielki słownik języka polskiego (wsjp.pl) (dostęp: 30.12.2020).
 
18.
SJP, 2020b, sjp.pwn.pl/sjp/wiarygodny;2535587.html (dostęp: 30.12.2020).
 
19.
STANKIEWICZ K., 2004, Wpływ Internetu na percepcję wiarygodności informacji, (w:) L.H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, T.2, Kraków.
 
20.
TOCZEK Ł., Polacy w sieci, 2014, www.medianews.com.pl/badania/polacy-sieci/ (dostęp: 05.12.2020).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top