ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
VADEMECUM PROGNOSTY, CZYLI JAK POSTĘPOWAĆ, ABY PROGNOZA SIĘ ZIŚCIŁA, A NIE BYŁA JEDYNIE MARĄ Recenzja książki autorstwa Nate’a Silvera pt. Sygnał i szum: sztuka prognozowania w erze technologii1, wydanej nakładem Wydawnictwa HELION, Gliwice 2014, ISBN: 978-83-246-9122-7, s. 479
 
 
Więcej
Ukryj
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
 
 
Data publikacji online: 18-12-2015
 
 
Data publikacji: 18-12-2015
 
 
NSZ 2015;10(1):305-311
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Recenzja książki autorstwa Nate’a Silvera pt. Sygnał i szum: sztuka prognozowania w erze technologii, wydanej nakładem Wydawnictwa HELION, Gliwice 2014, ISBN: 978-83-246-9122-7, s. 479
 
REFERENCJE (6)
1.
Christie A., 2015, Małe szare komórki. Poirot w cytatach, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2015.
 
2.
Gonciarski W., 2012, Wykorzystanie technologii cyfrowej w polskich organizacjach. Niektóre wyniki badań ankietowych, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, zeszyt 7.
 
3.
Kuciński K., 2010, Czas w ekonomii, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2(15).
 
4.
Silver N., 2014, Sygnał i szum: sztuka prognozowania w erze technologii, HELION, Gliwice.
 
5.
Świątkowski M., 2012, Ciągłość i zmiana jako problem nauki o zarządzaniu w warunkach „nowej normalności”, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, zeszyt 7.
 
6.
Zaskórski P., 2012, Wirtualizacja organizacji w „chmurze” obliczeniowej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top