REVIEW PAPER
Forecaster’s handbook: how to proceed to make a real forecast and not a mare
 
 
More details
Hide details
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
Online publication date: 2015-12-18
Publication date: 2015-12-18
 
NSZ 2015;10(1):305–311
 
TOPICS
 
REFERENCES (6)
1.
Christie A., 2015, Małe szare komórki. Poirot w cytatach, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2015.
 
2.
Gonciarski W., 2012, Wykorzystanie technologii cyfrowej w polskich organizacjach. Niektóre wyniki badań ankietowych, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, zeszyt 7.
 
3.
Kuciński K., 2010, Czas w ekonomii, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2(15).
 
4.
Silver N., 2014, Sygnał i szum: sztuka prognozowania w erze technologii, HELION, Gliwice.
 
5.
Świątkowski M., 2012, Ciągłość i zmiana jako problem nauki o zarządzaniu w warunkach „nowej normalności”, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, zeszyt 7.
 
6.
Zaskórski P., 2012, Wirtualizacja organizacji w „chmurze” obliczeniowej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380