ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Formy kontroli finansowej w Przedsiębiorstwie w gospodarce polskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 22-12-2017
 
 
Data publikacji: 22-12-2017
 
 
NSZ 2017;12(4):133-146
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Kontrola traktowana jako jedna z funkcji zarządzania zapewnia stały nadzór nad wszystkimi procesami zachodzącymi w organizacjach i wpływa na realizację wyznaczonych celów. Może ona przybrać formę kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i audytu zewnętrznego. Z uwagi na ciągle wzrastające zapotrzebowanie na rzetelne, wiarygodne i sprawdzone informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej funkcjonujących w gospodarce organizacji wzrasta ranga różnych form kontroli. W artykule scharakteryzowano dostępne formy kontroli przeprowadzane w organizacjach w gospodarce polskiej i przedstawiono różne ich aspekty pokazujące podobieństwa i różnice między nimi. Spostrzeżenia zawarte we wnioskach końcowych mogą być pomocne w usprawnieniu procesów kontrolnych i decyzyjnych, przyczyniając się do polepszenia wyników finansowych przedsiębiorstwa.
 
REFERENCJE (7)
1.
Definicja audytu wewnętrznego, 2012, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, The Institute of Internal Auditors. https://na.theiia.org/ standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Polish.pdf, (08.10.2017).
 
2.
GABRUSEWICZ W., 2014, Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 
3.
GRZESIAK L., SKOCZYLAS-TWOREK A., 2013, Audyt i kontrola w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 74 (130), SKwP, Warszawa.
 
4.
KAŁUŻNY S., 2008, Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 
5.
KIZIUKIEWICZ T. (red.), 2007, Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 
6.
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, tom III, IFAC, SKwP i KIBR, Warszawa 2010.
 
7.
WINIARSKA K., 2010, Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top