ORIGINAL PAPER
Non-economic concepts of behavior of financial market participants
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2018-12-17
 
 
Publication date: 2018-12-17
 
 
NSZ 2018;13(4):231-244
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The financial market is an important element of the economic and financial system. Its functioning is essential for the efficiency of the economy on the national, international and global level. The ability to use the mechanisms of the financial and capital market determine the efficiency of the economic entities of the real economy: companies and households. An important determinant of the manner and efficiency of the functioning of the financial market is the behavior of its participants. The dominant economic concepts of the financial market functioning proved to be insufficient, therefore, they have become the subject of investigations on the grounds of neurology, neurobiology, psychology, and recently also genetics. Innovative concepts, without denying the essence of the laws and regularities formed on the basis of economy and finances, contribute to a deeper understanding of the rules of financial market functioning and are of great significance for practice.
 
REFERENCES (15)
1.
Boćkowska A., 2016, Pokaż język wartościom najwyższym. Gazeta Wyborcza, 17-18.2016.
 
2.
Flejterski St., 2007, Metodologia finansów, PWN, Warszawa.
 
3.
Moskwa W., 2008, Kryzys zapisany w genach. Gazeta Wyborcza, 23.02. 2008.
 
4.
Plummer T., 1995, Psychologia rynków finansowych. Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa 1995.
 
5.
Sławiński A., 2006, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
 
6.
Włodarski A., 08.10.2012, Mózg w pułapce pieniędzy. Gazeta Wyborcza.
 
7.
Zaleśkiewicz T., 2015, Psychologia ekonomiczna. PWN, Warszawa.
 
8.
Włodarski A., 22.10.2012, Neuroekonomia. Anatomia mózgu inwestora. Gazeta Wyborcza.
 
9.
Adamek D., Mózg emocjonalny, czyli serce bijące w głowie - neurobiologia emocji, http://www.patomorfologiacmuj.... (08.08.2018).
 
10.
 
11.
Kuhnen C.M., Chiao J.Y., Genetyczne uwarunkowania podejmowania ryzyka finansowego, https://journals.plos.org/plos... ( 12.12. 2017)
 
12.
Klepczarek E., Dualistyczny model poznawczy i heurystyki Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego, file:///C:/Users/WAT/Downloads/EMILIA%20KLEPCZAREK (24.06.2018).
 
13.
Psychologia rynków finansowych, www.rynkifinansowe.pl (21.01.2009).
 
14.
Teoria perspektywy, https://pl.wikipedia.org/wiki/... perspektywy (12.03.2018).
 
15.
Watson J., https://pl.wikiquote.org/wiki/... Watson (13.03.2018).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top