ORIGINAL PAPER
ORGANIZATIONS OF COLLECTIVE MANAGEMENT OF COPYRIGHT
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2015-12-18
 
 
Publication date: 2015-12-18
 
 
NSZ 2015;10(1):105-118
 
TOPICS
 
REFERENCES (29)
1.
Adamczak A., du Vall M., 2010, Ochrona własności intelektualnej, Wyd. UOTT UW, Warszawa.
 
2.
Barta J., Markiewicz R., 2010, Prawo autorskie, Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Wyd. II, Warszawa.
 
3.
Domańska-Baer A., 2009, Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, Wyd. UOTT UW, Warszawa.
 
4.
Krzepicka A., Tarapata J., 2011, Relacje z klientami podstawą marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Nr 6.
 
5.
Machała W., 2013, Utwór. Przedmiot prawa autorskiego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 
6.
Murawska M., 2008, Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Wyd. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 
7.
Nowińska E., du Vall M., 2004, Dozwolony użytek cudzych utworów w pracach naukowo-badawczych, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Kielce, „Biuletyn” nr 28.
 
8.
Piotrkowski K., 2012, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Nr 7.
 
9.
Szczotka J., 2002, Wprowadzenie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wydawnictwo Prawnicze, Lublin.
 
10.
Szymanek T., 1995, Transfer własności intelektualnej i przemysłowej, Wyd. ZPP, Warszawa.
 
11.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.
 
12.
Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji, Dz.U. Nr 169, poz. 1386.
 
13.
KOPIPOL, 2015, http://www.kopipol.pl/?p=84 (15.09.2015).
 
14.
LEX.pl, 2015, http://www.lex.pl/adres/-/adre... (15.09.2015).
 
15.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2015, http://www.mkidn.gov.pl/pages/... (25.08.2015).
 
16.
 
17.
SAiW Copyright Polska, 2015, http://www.copyrightpolska.pl/ (15.09.2015).
 
18.
 
19.
SAWP, 2015, http://www.sawp.pl/site/o_sawp (15.08.2015).
 
20.
SFP, 2015, http://www.sfp.pl/o_sfp (15.09.2015).
 
21.
SPiDOR 2015, http://www.spidor.pl/o-nas/ (15.08.2015).
 
22.
 
23.
STOART, 2015, http://www.stoart.org.pl/index... (15.09.2015).
 
24.
SW REPROPOL, http://www.swrepropol.pl/image... (15.09.2015).
 
25.
ZAIKS, 2015, http://www.zaiks.org.pl/80,22,... (15.08.2015).
 
26.
ZASP, 2015, http://www.zasp.pl/index.php?p... (15.08.2015).
 
27.
ZPAF, 2015, http://www.zpaf.pl/o-zwiazku/i... (25.08.2015).
 
28.
ZPAP, 2015, http://www.zpap.org.pl/index.p... (15.08.2015).
 
29.
ZPAV, 2015, http://www.zpav.pl/onas/index.... (25.08.2015).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top