ARTYKUŁ ORYGINALNY
DIALOG JAKO PROPOZYCJA POKONYWANIA BARIER W KOMUNIKOWANIU CSR
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 18-12-2015
 
 
Data publikacji: 18-12-2015
 
 
NSZ 2015;10(1):133-143
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR ang. Corporate Social Responsibility) popularyzowana jest w Polsce od lat 90. XX wieku. Choć nie jest ideą zupełnie nową, to nadal towarzyszy jej wiele wątpliwości i pytań. Część z nich związana jest ze sposobem komunikowania o działalności społecznie odpowiedzialnej przez organizacje. Celem niniejszego artykułu jest podkreślenie roli dialogu w dotarciu z komunikatem o społecznej odpowiedzialności do odbiorcy i zaangażowaniu go w ten sposób w praktyki CSR. W artykule zostały przedstawione wybrane błędy popełniane przez organizacje komunikujące działania społecznie odpowiedzialne, opisano również rolę dialogu, jako formy komunikowania związanej z najwyższym stopniem rozwoju CSR w organizacji. Problematykę wzbogacono przykładami sposobów komunikowania społecznej odpowiedzialności przez dwa dyskonty: Biedronkę i Lidl. W tym celu wykorzystana została analiza literatury i badania własne.
 
REFERENCJE (12)
1.
Cornelissen J., 2010, Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, tłum. J. Kuczyński, Warszawa.
 
2.
Kotecki P., 2013, Komunikacja, (red.) A. Józefczyk, [w:] Wdrażanie narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu przez organizacje pozarządowe, Wyd. Sopocka Agencja Grafiki i Reklamy „Światło. Cień”, Gdynia.
 
3.
Kulig-Moskwa K., 2011, Modele relacji pomiędzy społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw a public relations, [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 156, (red.) Z. Pisz, M. Nowosielska-Rojek, Wrocław.
 
4.
Kuraszko I., 2010, Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Wyd. Difin, Warszawa.
 
5.
Li Ch., Bernoff J., 2009, Marketing technologii społecznych. Groundswell, czyli jak wykorzystać Web 2.0 w twojej firmie, Wyd. MT Biznes, tłum. M. Witkowska, Warszawa.
 
6.
Miszczak M., 2015, The communication of CSR policy to customers by discount stores in Poland on the basis of Lidl and Biedronka, (red.) M. Rojek-Nowosielska, [w:] Social Responsibility of Organizations Directions of Changes, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 387.
 
7.
Morsing M., Schultz M., 2006, Corporate social responsibility communication: stakeholder information, response and involvement strategies, „Business Ethics: A European Review”, vol. 15, no. 4, October.
 
8.
Quirke B., 2011, Komunikacja wewnętrzna krok po kroku, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
9.
Rudnicka A., 2012, CSR − doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
10.
Rybak M., 2004, Etyka menedżera − społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
11.
Stankiewicz J., 1998, Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra.
 
12.
Towalski R., 2007, Dialog społeczny – próba definicji, (red.) R. Towalski, [w:] Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top