ORIGINAL PAPER
DIALOGUE AS A PROPOSAL FOR OVERCOMING BARRIERS IN COMMUNICATING CSR
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2015-12-18
 
 
Publication date: 2015-12-18
 
 
NSZ 2015;10(1):133-143
 
TOPICS
 
REFERENCES (12)
1.
Cornelissen J., 2010, Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, tłum. J. Kuczyński, Warszawa.
 
2.
Kotecki P., 2013, Komunikacja, (red.) A. Józefczyk, [w:] Wdrażanie narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu przez organizacje pozarządowe, Wyd. Sopocka Agencja Grafiki i Reklamy „Światło. Cień”, Gdynia.
 
3.
Kulig-Moskwa K., 2011, Modele relacji pomiędzy społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw a public relations, [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 156, (red.) Z. Pisz, M. Nowosielska-Rojek, Wrocław.
 
4.
Kuraszko I., 2010, Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Wyd. Difin, Warszawa.
 
5.
Li Ch., Bernoff J., 2009, Marketing technologii społecznych. Groundswell, czyli jak wykorzystać Web 2.0 w twojej firmie, Wyd. MT Biznes, tłum. M. Witkowska, Warszawa.
 
6.
Miszczak M., 2015, The communication of CSR policy to customers by discount stores in Poland on the basis of Lidl and Biedronka, (red.) M. Rojek-Nowosielska, [w:] Social Responsibility of Organizations Directions of Changes, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 387.
 
7.
Morsing M., Schultz M., 2006, Corporate social responsibility communication: stakeholder information, response and involvement strategies, „Business Ethics: A European Review”, vol. 15, no. 4, October.
 
8.
Quirke B., 2011, Komunikacja wewnętrzna krok po kroku, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
9.
Rudnicka A., 2012, CSR − doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
10.
Rybak M., 2004, Etyka menedżera − społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
11.
Stankiewicz J., 1998, Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra.
 
12.
Towalski R., 2007, Dialog społeczny – próba definicji, (red.) R. Towalski, [w:] Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top