ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Cyberbezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w dobie powszechnej cyfryzacji
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 
 
Data publikacji online: 26-09-2022
 
 
Data publikacji: 26-09-2022
 
 
NSZ 2022;17(3):81-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Okres XXI wieku jest bezprecedensowy, jeżeli chodzi o rozwój w obszarze technologii. Użytkownicy cyberprzestrzeni muszą proaktywnie korzystać z praktyk związanych zachowaniem bezpieczeństwa, aby były one realnie skuteczne i odczuwalne. Celem artykułu było zbadanie wpływu dynamicznie postępującej cyfryzacji na cyberbezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz świadomości ich użytkowników w tym zakresie. Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują, iż istnieje kilka obszarów cyberbezpieczeństwa, w których należałoby poczynić kroki mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa. Główny obszar stanowi uświadomienie, że każdy użytkownik Internetu może być potencjalnym celem ataku cybernetycznego. Kolejnym istotnym obszarem, który został uwidoczniony podczas analizy odpowiedzi na pytania ankietowe, jest rażąca polityka zarządzania hasłami praktykowana przez użytkowników Internetu. W artykule wykorzystano następujące metody i techniki badawcze: metody ankietowe, metody indukcji jako formy przechodzenia od szczegółu do ogółu, metodę dedukcji jako formę uogólniającą i wnioskową, analizę literatury oraz danych statystycznych. Poruszana tematyka w opracowaniu wskazuje na konieczność prowadzenia oraz rozwoju badań nad sposobem, w jaki społeczeństwo reaguje na zmiany zachodzące w cyberprzestrzeni.
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top