REVIEW PAPER
Talent management as a element of development and improvment of human resources in contemporary organizations
 
More details
Hide details
1
AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA W WARSZAWIE / INSTYTUT ZARZĄDZANIA, WYDZIAŁ BIZNESU I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
 
2
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI / INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 
 
Online publication date: 2018-03-26
 
 
Publication date: 2018-03-26
 
 
NSZ 2018;13(1):15-26
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The purpose of this article is to identify the role and importance of talent management, which, according to the authors, is a very important element in the development and improvement of human resources in contemporary organizations. Based on a number of sources, the authors express their conviction that the use of talent management in an organization influences the betterment of the potential and capabilities of employees – after analyzing the needs and expectations of both organizations and employees. In the first part of the article the author will focus on the concepts of talent and talent management and their importance for the smooth functioning of the organization. The next part of the article will show that talent management is an important part of modern human resource management. The authors then describe the factors that influence talent management and the positive and negative effects of talent management.
 
REFERENCES (40)
1.
Armstrong M., 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
2.
Aston C., Morton L., 2005, Managing talent for competitive advantage, „Strategic HR Review”, nr 4(5).
 
3.
Buchelt B., 2008, Rosnące znaczenie talentów w gospodarce, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie talentami w organizacjach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
4.
Byham W.C., 2001, Are leaders born or made?, Workspan, 44(12).
 
5.
Cannon J.A., McGee R., 2012, Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
6.
Carlleton K., 2011, How to Motivate and Retain Knowledge Workers in Organizations: A Review of the Literature, „International Journal of Management”, nr 28(2).
 
7.
Chełpa St., 2005, Samorealizacja talentów – możliwości i ograniczenia intrapersonalne,[w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 
8.
Cunningham I., 2007, Talent management: making it real, „Development and Learning in Organizations”, 21(2).
 
9.
Davis T., Cutt M., Flynn N., Mowl P., Orme S., 2013, Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarządzania talentami w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 
10.
Digiorgio R., 2004, Winning with your strengths: an interview with Ken Tucker of the Galop Organization, „Journal of Change Management”, nr 4(1).
 
11.
Gardner H., Kornhaber M.L., Wake W.K., 2001, Inteligencja. Wielorakie perspektywy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
12.
Haas Edersheim E., 2009, Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, Warszawa.
 
13.
Heinen J.S., O‘Neill C., 2004, Managing talent to maximize performance, „Employment Relations Today”, Volume 31, Issue 2.
 
14.
Hilton D.M., 2000, Hiring and retaining top talent, „Credit Union Executive Journal”, 40(5).
 
15.
Ingram T., 2011, Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 
16.
Jackson  S.E., Schuler  R.S., 1990, Human resource planning: Challenges for industrial / organizational psychologists, „American Psychologist”, 45(2).
 
17.
Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł., 2005, Identyfikacja i pomiar talentu w organizacjach,[w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 
18.
Knap-Stefaniuk A., Karna W.J., 2017a, Zarządzanie talentami jako instrument rozwoju zasobów ludzkich we współczesnych organizacjach z uwzględnieniem problemu migracji, [w:] T. Kupczyk (red.), Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, Wyd. Gazeta Wyborcza.
 
19.
Knap-Stefaniuk A., Karna W.J., 2017b, Zarządzanie talentami jako wyzwanie w  międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Perspektywy Kultury, Czasopismo Naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie”, nr 16 (1/2017), Kraków.
 
20.
Kwiecień K., 2005, Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach,[w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 
21.
Lewis R.E., Heckman R.J., 2006, Talent management: A critical review, „Human Resource Management Review”, 16(2).
 
22.
Mercer S.R., 2005, Best-in-class leadership, „Leadership Excellence”, 22(3).
 
23.
Miller L., 2003, Personalities at work: understanding and managing human nature on the job, „Public Personnel Management”, nr 32(3).
 
24.
Miś A., Pocztowski A., 2016, Istota talentu i zarządzania talentami, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie talentami w gospodarce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
25.
Morawski M., 2009, Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa.
 
26.
Oehley A.M., Theron C.C., 2010, The development and evaluation of a partial talent management structural model, „Management Dynamics”, nr 19(3).
 
27.
Osborne J.E., 1991, Supervising Superstars: The talent and Temperamental Conflict,„Supervisory Management”, nr 36(4).
 
28.
Pocztowski A., 2008, Zarządzanie talentami w organizacjach, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 
29.
Stuart-Kotze R., Dunn C., 2008, Who are you best people? How to find, measure and manage your top talent, Britain: Prentice Hall.
 
30.
Zientara P., 2009, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej: analiza wybranych problemów, [w:] A. Friedberg, W. Mikołajczewska (red. nauk.), Efektywne aspekty zarządzania organizacjami. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk.
 
31.
Brzeziński Ł., Zarządzanie talentami w organizacji, http://repozytorium.ukw.edu.pl... w%20organizacji.pdf?sequence=1 (13.11.2017).
 
32.
Fallow S.S., Kantrowitz T.M., Dawson C.R., 2012, Global Assessment Trends Report, https://www.shl.pt/UserFiles/F.... pdf (10.11.2017).
 
33.
Głowacka-Stewart K., Majcherczyk M., 2006, House of Skills, The Conference Board, Raport badawczy „Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań”, //www.conference-board.org/pdf_free/report_zarzadzanieTalentami.pdf (10.11.2017).
 
34.
Groysberg B., Nanda A., Nohria N., (2008), Duże ryzyko zatrudniania gwiazd,„Harvard Business Review Polska”, nr 1, Warszawa, [w:] M. Morawski, B. Mikuła, Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i  wytyczne tworzenia systemu, http://mikulab.fm.interiowo.pl... (13.11.2017).
 
35.
Konecki K.T., „Zarządzanie talentami – zarządzanie lamentami”, czyli jak rozwija się „geniusz”?, http://dspace.uni.lodz.pl:8080... (13.11.2017).
 
36.
Morawski M., Mikuła B., Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, http://mikulab.fm.interiowo.pl.... pdf (13.11.2017).
 
37.
Pochopień J., 2011, Zarządzanie talentami, „Ekonomia i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 91 za: K. Głowacka-Stewart, M. Majcherczyk, Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, Raport Badawczy E-0011-06-RR, The Conference Board, 2006; https://www.conference-board.o..._ zarzadzanieTalentami.pdf (12.11.2017).
 
38.
Połaska M., 2009, Zarządzanie talentami – o modzie, błędach i roli menedżerów, wywiad z Leszkiem Mellibrudą, strona z dn. 28.01.2009, https://www.kadry.abc.com.pl/a... (10.11.2017).
 
39.
Tabor J., Zarządzanie talentami jako funkcja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, http://old.cren.pl/uploaded-fi... (13.11.2017).
 
40.
Steinerowska S., Zarządzanie talentami jako czynnik sukcesu organizacji XXI wieku, http://www.konferencja.edu.pl/... Sylwia%20-%20Zarzadzanie%20talentami%20jako%20czynnik%20sukcesu%20 organizacji%20XXI%20wieku.pdf (13.11.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top