ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wykorzystanie e-recepty jako narzędzia wspierającego świadczenie usług w podmiotach ochrony zdrowia
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 
 
Data publikacji online: 26-09-2023
 
 
Data publikacji: 26-09-2023
 
 
NSZ 2023;18(3):13-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
E-recepta, wprowadzona 25 maja 2018 r. w ramach pilotażu w dwóch miastach, początkowo spotkała się z wieloma barierami (nieufność i opór wobec nowych rozwiązań IT, niekompatybilność systemów gabinetowych z platformą P1, brak odpowiedniego sprzętu komputerowego w gabinetach, nieadekwatne łącza internetowe), obecnie jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych e-narzędzi w usługach medycznych. Jej zastosowanie nabrało specjalnego znaczenia w czasie pandemii COVID-19, kiedy wymuszona izolacja utrudniała kontakty z personelem medycznym. Pacjenci, pozostawieni bez opieki medycznej, w bardzo ograniczonym zakresie mogli korzystać z usług ochrony zdrowia. Wówczas teleporady oraz cyfrowe recepty okazały się doskonałym remedium na tak problematyczną sytuację. Właściwie to pandemii COVID-19 zawdzięczamy rozwój wielu e-narzędzi oraz rozpowszechnienie ich zastosowania. Znaczenie e-recepty dla systemu i podmiotów świadczących usługi medyczne jest nie do przecenienia. Za jej pośrednictwem zarówno do systemu, jak i do wymienionych podmiotów trafia wiarygodna i dokładna informacja (np. o ilości przepisywanych leków, o stanie zdrowia polskich pacjentów czy wysokości kwot refundacji). E-recepta to nie tylko zapis, jaki lek powinien przyjąć pacjent, lecz również zbiór danych, które wykorzystane w odpowiedni sposób mogą stanowić drogowskaz dla dalszego rozwoju usług medycznych, programów profilaktycznych i kierunków zmian w systemie opieki zdrowotnej. Artykuł przedstawia informacje z zakresu wdrożenia i stosowania e-recepty przez personel medyczny w Polsce w latach 2018-2022. Informacje zawarte w opracowaniu mogą stanowić podstawę dla kolejnych opracowań w kraju i za granicą, dla międzynarodowych komparatywnych analiz, ze względu na ich aktualność i szczegółowość. Celem artykułu jest przedstawienie stopnia wykorzystania e-recepty przez personel medyczny w podmiotach ochrony zdrowia. Dla realizacji celu wykorzystano następujące metody badawcze: analiza krytyczna literatury przedmiotu i stron internetowych prezentujących rozwiązania cyfrowe dla systemu ochrony zdrowia, analiza materiałów źródłowych i danych liczbowych Centrum e-Zdrowia (CeZ).
 
REFERENCJE (20)
1.
Chakravorti, B., Chaturvedi, R.S., Filipovic, C., Brewer, G., 2020. Digital in the Time of COVID, https://www.ffms.pt/sites/defa... (dostęp: 20.08.2023).
 
2.
Digital Economy And Society Index (DESI), 2022, 2021, 2020. European Commission, https://digital-strategy.ec.eu..., https://cyberpolicy.nask.pl/in..., https://cyberpolicy.nask.pl/in... (dostęp: 23.08.023).
 
3.
digitalpoland.org, 2023. Raport: Stan cyfryzacji Polski na tle regionu 2022, https://digitalpoland.org/publ... (dostęp: 20.08.2023).
 
4.
dimedic.eu, 2023. Recepta transgraniczna – jak wygląda, czy jest legalna w Polsce i gdzie można ją zrealizować?, https://dimedic.eu/pl/wiedza/r... (dostęp: 20.08.2023).
 
5.
ec.europa.eu/Eurostat, 2023. Healthcare expenditure statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/... (dostęp: 1.07.2023).
 
6.
finanse.wp.pl, 2023. Lekarka wystawiła ponad 400 tys. recept w rok. Mogła zarobić nawet 6 mln zł, https://finanse.wp.pl/lekarka-... (dostęp: 20.08.2023).
 
7.
Libura, M., Imiela, T., Głód-Śliwińska, D. (red.), 2023. Cyfryzacja zdrowia w interesie społecznym, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, https://izba-lekarska.pl/wp-co... (dostęp: 20.08.2023).
 
8.
mgr.farm/aktualności, 2018. Pilotaż e-recepty potrwa do września. Co potem?, https://mgr.farm/aktualnosci/p... (dostęp: 21.03.2023).
 
9.
nfz-lodz.pl, 2023. Przewodnik po e-zdrowiu, https://www.nfz-lodz.pl/dla-le... (dostęp: 15.02.2023).
 
10.
nfz-warszawa.pl, 2023. Ogólne zasady wystawiania recept, http://www.nfz-warszawa.pl/dla... (dostęp: 21.03.2023).
 
11.
Nowak-Starz, G., Siwek, M., Salwa, A., Babiarz, A., Bujnowska, M., Strzelecka, A., Wójcik, T., Markowski, K., 2018. Rola jakości usług medycznych we współczesnym systemie ochrony zdrowia, http://www.neurocentrum.pl/dct... (dostęp: 21.03.2023).
 
12.
receptomat.pl, 2023. https://receptomat.pl/faq (dostęp: 23.03.2023).
 
13.
Samadbeik, M., Ahmadi, M., Sadoughi, F., Garavand, A., 2017. A Comparative Review of Electronic Prescription Systems: Lessons Learned from Developed Countries, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p... (dostęp: 20.08.2023).
 
14.
Witkowski, M., 2022. E-recepta okiem farmaceuty, konferencja „360 stopni wokół e-Zdrowia”, Centrum e-Zdrowia, 12.09.2022.
 
15.
www.gov.pl, 2018. E-usługi w administracji, https://www.gov.pl/web/cyfryza... (dostęp: 23.03.023).
 
16.
www.gov.pl, 2020. https://www.gov.pl/web/zdrowie... (dostęp: 21.03.2023).
 
17.
www.gov.pl, 2023. https://www.gov.pl/web/zdrowie... (dostęp: 23.03.2023).
 
18.
www.money.pl, 2023. E-recepty. Jest doniesienie do prokuratury na dziesięciu lekarzy, https://www.money.pl/gospodark... (dostęp: 20.08.2023).
 
19.
www.mp.pl, 2023. E-recepty, https://www.mp.pl/pacjent/zdro... (dostęp: 20.08.2023).
 
20.
www.sejm.gov.pl, 2023. Interpelacja nr 38763, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.... (dostęp: 20.08.2023).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top