ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Problemy cyfryzacji w instytucjach szkolnictwa wyższego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine
 
 
Data publikacji online: 26-09-2023
 
 
Data publikacji: 26-09-2023
 
 
NSZ 2023;18(3):85-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obecnie cyfryzacja szkolnictwa wyższego stała się istotną koniecznością w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji studentów. Dzięki cyfryzacji możliwe jest znaczne poszerzenie kompetencji uczniów i nauczycieli. Na proces ten wpływają pewne okoliczności, z których najważniejszymi są możliwości techniczne i technologiczne, oraz zespół problemów pojawiających się w przypadku niedoskonałej lub wręcz nieistniejącej strategii cyfryzacji organizacji. Prawdziwa strategia polega na opracowaniu jasnego planu działania, jest podzielona na etapy, jej cel jest osiągalny, a cele pośrednie są proste i jasne; należy w miarę możliwości przewidzieć problemy i z wyprzedzeniem obliczyć sposoby ich niwelowania. W artykule rozważono trzy wariantywne kierunki cyfryzacji szkolnictwa wyższego, nazwane roboczo: „intensywna adaptacja technologiczna”, „zrównoważona cyfryzacja” i „innowacyjna transformacja cyfrowa”. Każdy z tych kierunków wymaga określonych aspektów realizacji. Obiektami oddziaływania cyfryzacji w uczelni są: procedury dydaktyczne i administracyjne; badania naukowe; współpraca międzynarodowa i życie studenckie. Innowacje w technologiach edukacyjnych prowadzą do pojawienia się nowych interaktywnych platform i narzędzi do nauki. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, interaktywne kursy online, materiały multimedialne i symulacje sprawiają, że proces edukacyjny jest bardziej interesujący i wciągający. Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie opracował długoterminową strategię cyfryzacji, jednakże po zaistnieniu sytuacji siły wyższej (pandemia COVID-19) pojawiła się potrzeba przyspieszenia wprowadzenia cyfryzacji, platform nauczania online, nauczania na odległość oraz mieszanych form uczenia i zostało to wdrożone w możliwie najkrótszym czasie. Po wybuchu ostrego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy potrzeba dalszej cyfryzacji tylko się nasiliła. Obecnie dotyczy to nie tylko procesu edukacyjnego, lecz także możliwości zachowania tradycyjnych wartości i dziedzictwa kulturowego, poszerzenia możliwości badawczych i międzynarodowej współpracy. Bardzo ważne pozostaje wykorzystanie interaktywnych i praktycznych elementów edukacji (dyskusje, seminaria, zajęcia laboratoryjne i warsztaty) i nie należy całkowicie rezygnować z komunikacji na żywo.
 
REFERENCJE (28)
1.
Adeyemon, E., 2009. Integrating digital literacies into outreach services for underserved youth populations, Reference Librarian, Vol. 50(1), pp. 85-98.
 
2.
Baird, C., Henninger, M., 2011. Serious play, serious problems: Issues with eBook applications, Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal, No. 3(2), pp. 1-17.
 
3.
Boterf Le, G., 2000. Compétence et navigation professionnelle, Paris: Editions d’Organisation.
 
4.
Cattaneo, A.A.P., Antonietti, C., Rauseo, M., 2022. How digitalised are vocational teachers? Assessing digital competence in vocational education and looking at its underlying factors, Computers & Education, Vol. 176.
 
5.
Center of network technologies and IT support. 2023. Website of Lviv National University. https://itcentres.lnu.edu.ua/c... (access: 11.09.2023).
 
6.
Delfino, M., 2011. Against BibliOblivion: How modernize scribes digitized an old book, Computers & Education, Vol. 57, pp. 2145-2155.
 
7.
Eurydice, 2012. Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011. European Commission. Retrived May 29, 2012, http://eacea.ec.europa.eu/educ... (access: 20.09.2023).
 
8.
Hina, S., Selvam, D.D.D.P., Lowry, P.B., 2019. Institutional governance and protection motivation: Theoretical insights into shaping employees’ security compliance behavior in higher education institutions in the developing world, Computers & Security, Vol. 87.
 
9.
Hite, R.L., Jones, M.G., Childers, G.M., 2024. Classifying and modeling secondary students’ active learning in a virtual learning environment through generated questions, Computers & Education, Vol. 208.
 
10.
Ilomäki, L., Paavola, S., Lakkala, M., Kantosalo, A., 2016. Digital competence – an emergent boundary concept for policy and educational research, Education and Information Technologies, Vol. 21(3), pp. 655-679.
 
11.
Jones-Kavalier, B., Flannigan, S.L., 2008. Connecting the digital dots: Literacy of the 21st century, Teacher Librarian, Vol. 35(3), pp. 13-16.
 
12.
Kaplenko, H., Kulish, I., Hrabovetska, O., Stasyshyn, A., Dubyk, V., 2023. Functioning of a higher educational institution under force majeure circumstances: A case study of Ivan Franko National University of Lviv, Problems and Perspectives in Management, Vol. 21, No. 2.
 
13.
Korthagen, F., 2004. In search of the essence of a good teacher: Towards a more holistic approach in teacher education, Teaching and Teacher Education, No. 20, pp. 77-97.
 
14.
Krumsvik, R., 2008. Situated learning and teachers’ digital competence, Education & Information Technologies, Vol. 13(4), pp. 279-290.
 
15.
Márquez-Ramos, L., 2021. Does digitalization in higher education help to bridge the gap between academia and industry? An application to COVID-19, Industry and Higher Education, Vol. 35(6), pp. 630-637.
 
16.
Matt, C., Hess, T., Benlian, A., 2015. Digital transformation strategies, Business and Information Systems Engineering, Vol. 7(5), pp. 339-343.
 
17.
Mayer, S., Schwemmle, M., 2023. Teaching university students through technologymediated experiential learning: Educators’ perspectives and roles, Computers & Education, Vol. 207.
 
18.
Ministry of Education and Science of Ukraine. Order “On approval of the Regulation on distance learning” dated April 25, 2013, No. 466, https://zakon.rada.gov.ua/laws... (in Ukrainian) (access: 7.09.2023).
 
19.
O’Brien, D., Scharber, C., 2008. Digital literacies go to school: Potholes and possibilities, Journal of Adolescent & Adult Literacy, Vol. 52(1), pp. 66-68.
 
20.
Rahardja, U., 2022. Blockchain Education: as a Challenge in the Academic Digitalization of Higher Education, IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI), No. 4(1), pp. 62-69.
 
21.
Rosak-Szyrocka, J., Żywiołek, J., Zaborski, A., Chowdhury, S., Hu Y.-C., 2022. Digitalization of Higher Education Around the Globe During COVID-19, IEEE Access, Vol. 10, pp. 59782-59791.
 
22.
Ryabova, Z., 2020. Profesiyne zrostannya pedahohiv v umovakh tsyfrovoyi osvity [Professional growth of teachers in the conditions of digital education]. Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya [Information technologies and teaching aids], No. 6, pp. 369-385.
 
23.
Shaughnessy, H., 2018. Creating digital transformation: Strategies and steps, Strategy and Leadership, Vol. 46(2), pp. 19-25.
 
24.
Sultana, M., 2013. Impact of Training in Pharmaceutical Industry: An Assessment on Square Pharmaceuticals Limited, Bangladesh, International Journal of Science and Research, Vol. 2(2), pp. 576-587.
 
25.
Sohail, Kh., Nabaz, N.A., 2019. The impact of staff training and development on teachers’ productivity, Economics, Management and Sustainability, Vol. 4 (1), pp. 37-45.
 
26.
Telukdarie, A., Munsamy M., 2019. Digitization of Higher Education Institutions, [in:] 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Macao, China, 2019, pp. 716-721.
 
27.
Thecla, A.Y.E., 2016. Teachers’ perception of the impact of training and retraining on teachers’ productivity in Enugu State, Nigeria, Journal of Research in Business and Management, Vol. 4(3), pp. 33-37.
 
28.
The Organisation for Economic Co-operation and Development, 2005. The definition and selection of key competencies. Executive summary. The DeSeCo Project, http://www.oecd.org/dataoecd/4... (access: 5.09.2023).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top