ORIGINAL PAPER
STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS THE MOST IMPORTANT ELEMENT OF EFFECTIVE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC INSTITUTIONS
 
More details
Hide details
1
WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE
 
2
POLITECHNIKA LUBELSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):37-49
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The selected concepts of defining and structuring of human capital. Identified components of human capital most crucial for the management of public institutions. It pointed out the most important elements of the management of public organizations in the near future.
 
REFERENCES (21)
1.
BARON A., ARMSTRONG M., 2012, Zarzadzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
2.
BEDNARCZYK M., 2001, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków.
 
3.
FAULKNER D., BOSMAN C., 1998, Strategie konkurencji, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa.
 
4.
GĘSICKA G., 1996, Partnerstwo w rozwoju lokalnym, Wyd. Śląsk, Katowice.
 
5.
GIERSZEWSKA G., WAWRZYNIAK B., 2001, Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa.
 
6.
HARASIM W., DZIWULSKI J., 2015, Zarządzanie twórcze, Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu, Warszawa.
 
7.
HARASIM W., 2007, Współczesne najnowsze trendy i wyzwania świata w strategiach zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Совершенствоавние экономического механизма функсионирования инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплексов, Сборник научных трудов, Москва.
 
8.
HEIJLTES M., WITTELOOSTUIJN A. V., SORGE A., 1996, Human Resource Management in Relation to Generic Strategies: a Comparison of Chemical Foood and Drink Companies in the Netherlands and Great Britain, „International Journal of Human Resorce Management”, May.
 
9.
JUCHNOWICZ M. (red.), 2014, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, PWE, Warszawa.
 
10.
KEARNS P., 2006, What do we mean by human capital management?, [w:] What’s the Future for Human Capital?, CIPD, London.
 
11.
LOSEY M.R., MEISINGER S.R., ULRICH D., 2005, Reality, Impact and Professionalism, [w:] The Future of Human Resource Management, M.R. Losey, S.R. Meisinger, D. Ulrich (eds.), John Wiley & Sons, Inc., London.
 
12.
MASTYK-MUSIAŁ E., 2000, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
13.
NOWAK W. A., 2000, Strategie rekonstrukcji sektora publicznego, „Master of Business Administration”, nr 3.
 
14.
OPOLSKI K., MODZELEWSKI P., 2004, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 
15.
OWSIAK S., 1997, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 
16.
PIERŚCIONEK Z., 1996, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
17.
RACZKOWSKI K., 2015, Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
18.
WIATRAK A. P., 2005, Strategiczne myślenie i działanie w organizacjach publicznych, „Współczesne Zarządzanie”, nr 2.
 
19.
ZALEWSKI A., 2006, Nowe zarządzanie publiczne jako instrument poprawy efektywności sektora publicznego, [w:] K. Krukowski (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 
20.
ZAWADZAK T., 2014, Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego, Difin, Warszawa.
 
21.
ZWELL M., RESSLER R., 2000, Powering the Human Drivers of Financial Performance, “Strategic Finance”, No. 11 (Vol. 81).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top