REVIEW PAPER
The level of payment for human capital in Poland and statutorily guaranteed minimum wage
 
More details
Hide details
1
KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI
 
 
Online publication date: 2018-03-26
 
 
Publication date: 2018-03-26
 
 
NSZ 2018;13(1):125-137
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
One of the basic conditions of a company’s market activity is good employees. Human capital is getting more and more important for the existence of an economic entity. The aim of this study is to analyse and assess the level of payment for work in Poland in the context of the statutory minimum wage. In this study, the results of the research on the level of payment for human capital in Poland will be published, on the example of the Małopolskie province. The background of the above considerations, will be a contemporary theory of measuring human capital and fair remuneration. In order to achieve the aim of this study, the following methods have been used: survey, descriptive and comparative analysis as well as an overview of literature sources. The subject matter of the study is relevant in relation to the current situation in the labour market, which nowadays becomes the market of the employee, rather than of the employer. It is important for employers to support good employees, and this is primarily guaranteed by equitable remuneration for work. Proper understanding of human capital as an ability to perform work, treating work as a transfer of human capital to the premises of performed work, and salary as the payment for work, is a central assumption of the contemporary human capital theory and fair remuneration. The rules according to which human capital is paid, are determined by the nature of capital. As already stated in numerous studies, no one can create capital, nor does the capital itself come from nothing. It has its sources and it is possible to measure it in cash units. The capital located in a human body is spontaneously dispersed as a result of work, illness, accidents and other personal events. Remuneration should balance these losses. The amount of equitable remuneration should be determined using the economic constant of potential growth (SEPW), the size of which is 8% per year, as evidenced by numerous empirical studies. The conducted analysis shows that the level of payment for work in Poland is increasing. However, there is still a lack of consistency with the value of human capital, as evidenced by this study.
FUNDING
The article was co-financed from the funds allocated to the statutory activities of the Faculty of Management and Social Communication of the Krakow Academy of A.F. Modrzewski, No. WZiKS/DS/2/2016-KON
 
REFERENCES (16)
1.
Cieślak M., 2017, Płace od A do Z w 2017, HR Services Monika Cieślak, Warszawa.
 
2.
Deniszczuk L., 1977, Wzorzec konsumpcji społeczno niezbędnej, „Studia i Materiały IPiSS”, zeszyt nr 10, Warszawa.
 
3.
Dobija M., 2002b, Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, „Przegląd Organizacji”, nr 1.
 
4.
Dobija M., 2002a, Struktura i koszt kapitału, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 562, Kraków.
 
5.
Dobija M., 2009, Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej”, nr 2(13), Tarnów.
 
6.
Dobija M. (red.), 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 
7.
Dobija M. (red.), 2011, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 
8.
Dobija M. (red.), 2014, Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 
9.
Juchnowicz M., 2002, Płace w gospodarce rynkowej, [w:] Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, K. Makowski (red.), Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 
10.
Kozioł W., 2010, Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji, rozprawa doktorska, Kraków.
 
11.
Kozioł W., 2011, Rozwój rachunku kapitału ludzkiego, [w:] Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, M. Dobija (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 
12.
Kozioł W., 2014, Rozwój teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń, [w:] Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, M. Dobija (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. B. OLIWKIEWICZ, Poziom opłacenia kapitału ludzkiego w Polsce... 129
 
13.
Kurek B., 2011, Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
14.
Oliwkiewicz B., 2016, Wynagrodzenie godziwe absolwenta studiów wyższych w Polsce w aspekcie modelu kapitału ludzkiego, [w:] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, M.G. Woźniak (red.), zeszyt 47 (3/2016), Rzeszów.
 
15.
Renkas J., 2012, Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, [w:] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Rzeszów, nr 24.
 
16.
Kurowski P., 2017, Informacja o poziomie minimum socjalnego w 2010-2016 r., https://www.ipiss.com.pl/?zakl..., pdf (15.11.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top