REVIEW PAPER
Retoryka na usługach zarządzania
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
NSZ 2017;12(2):63-80
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Good communication inside the company is the basis of its operation, remedy for all possible difficul-ties related to the management of employees, is one of the most important management tools, an effective tool. Effective communication management and high persuasive communication skills are among the core and most important tasks of managers. Rhetorics provides an unlimited set of rules, methods, tricks, structures to maxim-ize the potentia! beneflts of a correct, elear, and targeted, persu­asive communication. At the same time knowledge of these principles is a means of minimizing possible problems or overcoming communication barri-ers. Lack of knowledge of the rhetorical rules used to improve communication is one of the most important obstacles to effective group work.
 
REFERENCES (20)
1.
DAIR J., 2000, Anatomia Biznesu. Komunikacja, Wyd. Studio EMKA, Warszawa.
 
2.
ARCT M., 1916, Ilustrowany Słownik Języka Polskiego, Wyd. A. Arcta, Warszawa.
 
3.
CIALDINI R.B., KENRICK D.T., NEUBERG S.L., 2006, Psychologia społeczna, Rozwiązane tajemnice, Wyd. GWP, Gdańsk.
 
4.
DOMACHOWSKI W., 1991, Interakcyjny model funkcjonowania społecznego, społeczna psychologia kliniczna, Wyd. PWN, Warszawa.
 
5.
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA, 2000, Wyd. PWN, Warszawa.
 
6.
GUETZKOW H., 1965, Communications in organizations, Chicago.
 
7.
HABRAJSKA G., 2005, Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, „Acta Universitatis Lodziensis”, Nr 7.
 
8.
KOROLKO M., 1998, Sztuka retoryki (przewodnik encyklopedyczny), Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
9.
MALINOWSKI B., 1987, Ogrody koralowe i ich magia. Język magii i ogrodnictwa, [w:] „Dzieła”, t. 5, Wyd. PWN, Warszawa.
 
10.
MAŁY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO, 1993, Wyd. PWN, Warszawa.
 
11.
MASŁYK-MUSIAŁ E., 1975, System informacji w przedsiębiorstwie przemysłowym, Wrocław.
 
12.
OBER J., 2013, Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”.
 
13.
OBER J., 2007, Informacja i komunikacja w zarządzaniu, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
14.
PISAREK W., 2002, Żeby nas czytano, [w:] Nowa retoryka dziennikarska, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 
15.
SHUTER R., 1979, Understanding misunderstandings: Exploring interpersonal communication, New York.
 
16.
STANKIEWICZ J., 2006, Komunikowanie się w organizacji, Wyd. „Astrum”, Wrocław.
 
17.
SZEWCZYK A., 2004, Informacja – dobra lub zła nowina, Wyd. „Hogben”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
18.
SZYMANEK K., 2001, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wyd. PWN, Warszawa.
 
19.
ZIOMEK J., 1990, Retoryka opisowa, Wrocław-Warszawa-Kraków, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top