ORIGINAL PAPER
Przemówienia publiczne kadry kierowniczej wojsk lądowych jako element bezpieczeństwa kulturowego
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 
 
Online publication date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
NSZ 2017;12(2):83-94
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In contents of the study they concentrated on the peculiar safety aspect cultural which is con­nected with speeches public, treated as the element of managing the social capital. Being based on con­ducted own examinations and on the critical analysis of the literature on the subject, they concluded for legitimacies of doing recommended with subject matter in the environment of the senior staff of the army of military forces the Republic of Poland. The author shows transmission of attitudes by weight and models of function of activity of the officer towards the cultural legacy, which united with the individual it is possible to consider the element of the human capital.
 
REFERENCES (33)
1.
BACON T.R., 2013, Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wpływu, GWP, Sopot.
 
2.
BĄK T., CIEKANOWSKI Z. (red.), 2016, Bezpieczeństwo państwa w warunkach globalizacji, PWST-E, Jarosław.
 
3.
BĄK T., CIEKANOWSKI Z., NOWICKA J. (red.), 2016, Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, PWST-E, Jarosław.
 
4.
BOCHEŃSKI J.M., 1993, De Virtute Militari. Zarys etyki wojskowej, Philed, Kraków.
 
5.
BOCHEŃSKI J.M., 1994, Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Philed, Kraków.
 
6.
BROWN R., 2006, Procesy grupowe – dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, GWP, Gdańsk.
 
7.
CZAJA J., 2008, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
 
8.
DAWIDCZYK A., 2001, Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI wieku, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
9.
DĘBSKI S., B. GÓRKA-WINTER (red.), 2003, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, PISM, Warszawa.
 
10.
DOMAŃSKI S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 
11.
DRZYCIMSKI A., 2000, Komunikatorzy, wpływ, wrażenie, wizerunek, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa-Bydgoszcz.
 
12.
GAJDZIŃSKI P., 2013, Sztuka przywództwa Piłsudski, Wydawnictwo Poznańskie.
 
13.
HOŁÓWKO T., 1996, Oficer polski, Wyd. Czasopisma Wojskowe, Warszawa.
 
14.
JAKUBCZAK, J. FLIS (red.), 2006, Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa.
 
15.
JEMIOŁO T., 2001, Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji i procesów społecznych, [w:] Kultura narodowa w kształtowaniu świadomości obronnej społeczeństwa i bezpieczeństwa państwa, „Zeszyt Problemowy TWO”, nr 3/25.
 
16.
KŁOSKOWSKA A. (red.), 1991, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
17.
KNAPP M.L., HALL J.A., 2000, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Astrum, Wrocław.
 
18.
Kompetencje społeczne kadry dowódczej WP w kontekście realizacji zadań służbowych, 2014, Sprawozdanie badań, WBBS, Warszawa.
 
19.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
 
20.
LEARY M., 2005, Wywieranie wrażenia na innych, GWP, Gdańsk.
 
21.
ŁYDKA W., 2015, Doskonalenie kompetencji przywódczych oficerów, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
22.
MAJEWSKI T., 2006, Kompetencje dowódcze oficerów wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
23.
MARCINIAK S. (red.), 2002, Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, Warszawa.
 
24.
NOWICKA J., 2016, Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej Wojsk Lądowych, AON, Warszawa.
 
25.
NOWICKA J., 2016, Rola oficera w komunikacji społecznej, Zeszyty Naukowe Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, w druku.
 
26.
PIETER J., 1967, Ogólna metodologia pracy naukowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
27.
PRZETACZNIK-GIEROWSKA M., TYSZKOWA M., 2009, Psychologia rozwoju człowieka, tom1, PWN, Warszawa.
 
28.
ROBBINS S.P., 2004, Zachowania w organizacji, tłum. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
29.
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2014.
 
30.
USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.), Nr 84, poz. 455.
 
31.
WASILEWSKI J., SKIBIŃSKI A., 2008, Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, Difin, Warszawa.
 
32.
CIEKANOWSKI Z., Działania asymetryczne jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa, http://yadda.icm.edu.pl/ yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3205-2380/c/httpwww_bg_ utp_edu_plartbtp2032009ciekanowski.pdf.
 
33.
CZAJA J., Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczpospolitej Polskiej, http://adamkorcz.w.interia.pl/ kultur.pdf.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top