ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
QUO VADIS ORGANIZACJO? SYNTETYCZNA ROZPRAWA O PRZYSZŁOŚCI STRUKTUR DZIAŁANIA ORGANIZACJI
 
 
Więcej
Ukryj
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI, INSTYTUT ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA
 
 
Data publikacji online: 26-03-2018
 
 
Data publikacji: 26-03-2018
 
 
NSZ 2018;13(1):157-163
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Recenzja książki autorstwa Marka Brzezińskiego pt. Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy, wydanej nakładem Wydawnictwa Difin, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-8085-629-5, 122 strony
 
REFERENCJE (14)
1.
Brzeziński M., 2018, Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy, Difin, Warszawa.
 
2.
Janik B., 2015, Bez Big Data się nie obejdziemy, „Marketing w Praktyce”, Nr 9.
 
3.
Kalińska-Kula M., 2017, Wykorzystanie big data w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw, „Marketing i Zarządzanie”, Nr 2 (48).
 
4.
Kozioł-Nadolna K., 2013, Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 
5.
Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., 2011, Rozwój teorii organizacji, Wolters Kluwer.
 
6.
Łunarski J., 2010, Inżynieria systemów i analiza systemowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 
7.
Miller M., 2016, Internet Rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
Piekarczyk A., Zimniewicz K., 2010, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
9.
Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R. (red.), 2016, Sharing Economy (gospodarka współdzielenia), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
10.
Sułkowski Ł., Kaczorowska-Spychalska M., 2018, Internet of Things. Nowy paradygmat rynku, Difin, Warszawa.
 
11.
Surma J., 2017, Cyfryzacja życia w erze big data. Człowiek. Biznes. Państwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
Weinert A., 2016, Wykorzystanie rozwiązań big data w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie”, Nr 3 (43).
 
13.
Zaskórski P., 2012, Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
14.
Zawiła-Niedźwiecki J., 2013, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji, edu-Libri, Kraków‒Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top