ARTYKUŁ ORYGINALNY
ORGANIZACJA PROCESU WINDYKACJI POLUBOWNEJ W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
 
 
Data publikacji online: 26-03-2018
 
 
Data publikacji: 26-03-2018
 
 
NSZ 2018;13(1):139-153
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem windykacji polubownej jest odzyskanie należności bez stosowania przymusu prawa wobec dłużnika. Jednym ze sposobów poprawy skuteczności windykacji jest właściwa organizacja procesu windykacji polubownej. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących efektywności tego procesu w zakresie organizacji procesu windykacji w różnej wielkości przedsiębiorstwach niefinansowych, spółkach windykacyjnych i instytucjach finansowych. Zaobserwowano istotne statystycznie różnice w umiejscowieniu procesu windykacji polubownej w strukturze organizacyjnej w zależności od rodzaju badanych podmiotów, a także różnice wśród osób zaangażowanych w proces windykacji niekierujących oraz kierujących procesem windykacji polubownej.
 
REFERENCJE (6)
1.
Coase R., 1937, The Nature of the Firm, „Economica”, Vol. 4(6).
 
2.
Gigol T., 2011, Profil kompetencji pracownika windykacji, [w:] Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne, K. Kreczmańska-Gigol (red.), Difin, Warszawa.
 
3.
Jankowski P., 2006, Windykacja. Modele windykacji w firmie, Helion, Gliwice.
 
4.
Lisowski J., 2010, Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
5.
Podel W., 2014, Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych, Difin, Warszawa.
 
6.
Sobiecki R., Pietrewicz J.W., 2011, Wprowadzenie, [w:] Koszty transakcyjne. Skutki zmian dla przedsiębiorstw, R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top