ORIGINAL PAPER
Functional controlling in managing of capital the enterprises
 
More details
Hide details
1
AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WLKP., WYDZIAŁ EKONOMICZNY
 
 
Online publication date: 2018-03-26
 
 
Publication date: 2018-03-26
 
 
NSZ 2018;13(1):63-75
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
An effectiveness of leading transformations of the venture capital into the market offer is a key challenge of the management. It is conditioning, which is bringing the enterprises the long-term growth. Changeable surroundings of business is triggering the need of enhancing the possibility of action, through supplementing applied managerial methods with new techniques of the support. A controlling is such a tool. This article constitutes analysis of supporting process of administering the human capital by the controlling.
 
REFERENCES (10)
1.
Bieniok H., 1999, Techniki kontroli menedżerskiej, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, H. Bieniok (red.), Skrypty uczelniane, cz. II, Wydawnictwo AE Katowice, Katowice.
 
2.
Bieńkowska A., 2016, Organizacje zarządzane controllingowo – wyniki badań empirycznych, [w:] „Zarządzanie i Finanse”, nr 2/1/2016, W. Golnau (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
3.
Błoch H., 1996, Controlling, czyli rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo CIM, Warszawa.
 
4.
Chomać-Pierzecka E., 2016, Controlling – praktyczne kierunki zastosowań, [w:] Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, Z. Głodek, A. Kuciński (red.), „Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego” nr 11, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. E. CHOMAĆ-PIERZECKA, Controlling funkcyjny w zarządzaniu... 71
 
5.
Duraj J., 2003, Pojęcie controllingu i jego miejsce w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock−Łódź.
 
6.
Marciniak S., 2008, Controlling. Teoria, zastosowania, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
7.
Pełka B., 1996, Zarządzanie przedsiębiorstwami i menedżeryzm, Orgmasz, Warszawa.
 
8.
Penc J., 1997, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, AW Placet, Warszawa.
 
9.
Sierpińska M., 2004, Controlling finansowy, [w:] Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, M. Sierpińska (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
10.
www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/kapital (5.11.2017)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top