ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Znaki towarowe i prawa ochronne na znaki towarowe
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 22-12-2017
 
 
Data publikacji: 22-12-2017
 
 
NSZ 2017;12(4):195-209
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule została przedstawiona problematyka dotycząca znaku towarowego, który odróżnia towary i usługi tego samego rodzaju pochodzące od różnych przedsiębiorców. Współcześnie prawa do posiadania znaków towarowych odgrywają ogromną rolę, stając się podstawą do budowania wizerunku i reputacji firmy. Faktycznie jest to bardzo cenny składnik majątku przedsiębiorstwa. Jednocześnie jego rejestracja to istotny element promocji przedsiębiorstwa, niektórych towarów tego przedsiębiorstwa lub świadczonych usług. Po stosunkowo długim okresie stabilizacji prawa regulującego problematykę ochrony znaków towarowych w ostatnim okresie zostały dokonane zmiany, które mają ułatwić przedsiębiorcom sposób uzyskania praw wyłącznych, tym samym dostosowano przepisy do wymogów Unii Europejskiej.
 
REFERENCJE (12)
1.
ADAMCZAK A., 2010, du VALL M. (red.) Ochrona własności intelektualnej, Wyd. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
2.
GONCIARSKI W. 2015, L’entrepreneuriat innovant a l’ere de la technologie web 2.0, Nowoczesne Systemy Zarządzania, Nr 10.
 
3.
KOTARBA W., 2000, Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”, Warszawa.
 
4.
KOTARBA W., 2005. Ochrona wiedzy w Polsce, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”, Warszawa.
 
5.
KOTARBA W., 2012. Ochrona własności intelektualnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
6.
KRZEPICKA A. 2014, Obsługa klienta podstawą rynkowego sukcesu firmy, Nowoczesne Systemy Zarządzania, Nr 9.
 
7.
NOWIŃSKA E., PROMIŃSKA U., 2003, du VALL M. Prawo własności przemysłowej, Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 
8.
RYBIŃSKI J., 2007, System zarządzania innowacjami w resorcie obrony narodowej, Wyd. WAT, Warszawa.
 
9.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2003 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 
10.
Rozporządzenie z dnia 08 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, Dz. U Nr 115, poz. 998 z późn. zm.
 
11.
http://www.uprp.pl/dokumentacj... data dostępu (05.10.2017).
 
12.
http://www.uprp.pl/procedura-m... data dostępu (05.10.2017)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top