REVIEW PAPER
Znaki towarowe i prawa ochronne na znaki towarowe
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2017-12-22
 
 
Publication date: 2017-12-22
 
 
NSZ 2017;12(4):195-209
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents the issue of a trademark that distinguishes goods and services of the same type that come from different entrepreneurs. Nowadays, the rights to possess trademarks play a great role, becoming the basis for building the company’s image and reputation. In fact, it is a very valuable asset of the company’s property. At the same time, its registration is an important element of the company promotion, considering some of the company’s goods or services provided. After a relatively long period of stabilization concerning the law regulating the issue of trademark protection, recently changes have been made to make easier for entrepreneurs to obtain exclusive rights, thereby adapting the regulation to the requirements of the European Union.
 
REFERENCES (12)
1.
ADAMCZAK A., 2010, du VALL M. (red.) Ochrona własności intelektualnej, Wyd. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
2.
GONCIARSKI W. 2015, L’entrepreneuriat innovant a l’ere de la technologie web 2.0, Nowoczesne Systemy Zarządzania, Nr 10.
 
3.
KOTARBA W., 2000, Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”, Warszawa.
 
4.
KOTARBA W., 2005. Ochrona wiedzy w Polsce, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”, Warszawa.
 
5.
KOTARBA W., 2012. Ochrona własności intelektualnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
6.
KRZEPICKA A. 2014, Obsługa klienta podstawą rynkowego sukcesu firmy, Nowoczesne Systemy Zarządzania, Nr 9.
 
7.
NOWIŃSKA E., PROMIŃSKA U., 2003, du VALL M. Prawo własności przemysłowej, Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 
8.
RYBIŃSKI J., 2007, System zarządzania innowacjami w resorcie obrony narodowej, Wyd. WAT, Warszawa.
 
9.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2003 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 
10.
Rozporządzenie z dnia 08 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, Dz. U Nr 115, poz. 998 z późn. zm.
 
11.
http://www.uprp.pl/dokumentacj... data dostępu (05.10.2017).
 
12.
http://www.uprp.pl/procedura-m... data dostępu (05.10.2017)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top