ORIGINAL PAPER
The Idea of Self-Improvement in the Concept of Management 4.0
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Humanitas Instytut Zarządzania i Ekonomii
 
 
Online publication date: 2019-12-30
 
 
Publication date: 2019-12-30
 
 
NSZ 2019;14(4):15-29
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to under-standing, what self-improvement is. The aim of this analysis is a presentation of the idea of“empowerment development process” and a study how this need is realized in practice especially by Y generation. The article presents theoretical approach to the problem of self-improvement and the original model and results of own research. The aim of the article is to check how much the idea of self-improvement is part of the “management concept 4.0” and how it is implemented in practice. The author is paying close attention to the Y generation, whose system of values, and hence professional goals, attitude to authorities, approach to change, influences the motivation to undertake development activities.
 
REFERENCES (18)
1.
Boyce L.A., Zaccaro S.J., Wisecarver M.Z., 2010, Propensity for self-development of leadership attributes: Understanding, predicting, and supporting performance of leader self-development, The Leadership Quarterly 21.
 
2.
Constable A., 2002, Samodoskonalenie kierowników, [w:] D.M. Stewart (red.), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa.
 
3.
Generation Y: What They Want from Work. A Summary Report of the Tell it how it is. Research 2008, Talentsmoothie 2008.
 
4.
Jamka B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarzą-dzania kapitałem do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
5.
Pedler M., 1994, Samodoskonalenie menedżerów, [w:] D.M. Stewart (red.), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa.
 
6.
Rakowska A., Sitko-Lutek A., 2000, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Sidor-Rządkowska M., 2018, Co dalej z rozwojem pracowników?, [w:] G. Gierszewska (red.), Co dalej z zarządzaniem?, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
8.
Sołoma L., 2002, Metody i techniki badań socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 
9.
Torrington D., Hall L., Taylors S., 2008, Human Resource Management, Pearson Education.
 
10.
Tokar J., 2013, Samodoskonalenie menedżerów – rozwój kompetencji przywódczych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
11.
Weyland A., 2011, Engagement and Talent Management of Gen Y, Industrial and Commercial Training, Vol. 43, Iss. 7.
 
12.
Biznes dla nauki – nauka dla biznesu w dobie przemysłu 4.0, 2017 https://www.robotyka.com/wiado... (24.10.2018).
 
13.
Gajda J., 2016, Zarządzanie pracownikami pokolenia Y nowym wyzwaniem dla pracodawców,[w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 454, Wrocław 2016, http://www.dbc.wroc.pl/Content... (22.10.2018).
 
14.
Kapitał ludzki coraz bardziej digital. Jak cyfryzacja zmienia rynek pracy – Raport, 2017, https://www.magazynrekruter.pl... (22.10.2018).
 
15.
Kawulska A., 2017, Rekruterzy tropią cię na Linkedin, https://www.kariera.pl/artykul... (15.10.2018).
 
16.
Raport Deloitte, Kluczowe wnioski z badania Milenialsi 2018, https://www2.deloitte.com/pl/p... (20.10.2018).
 
17.
Raport Deloitte, Trendy HR 2014 – Jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI wieku, https://www2.deloitte.com/cont..._ PL_1.pdf (27.10.2018).
 
18.
Raport Deloitte, Zamiana zasad w erze cyfryzacji – Trendy HR 2017, https://www2.deloitte.com/cont... (22.10.2018).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top