ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych jako narzędzie zarządzania jego wartością
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 01-06-2012
 
 
Data publikacji: 01-06-2012
 
 
NSZ 2012;7(1):283-295
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top