ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych jako narzędzie zarządzania jego wartością
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
Data publikacji online: 01-06-2012
Data publikacji: 01-06-2012
 
NSZ 2012;7(1):283–295
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380