REVIEW PAPER
Szkolenie funkcjonariuszy służb granicznych jako istotny instrument rozwoju zawodowego i bezpieczeństwa państwa
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2017-12-22
 
 
Publication date: 2017-12-22
 
 
NSZ 2017;12(4):77-92
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Focus article covers important issue on training for border services officers as an important instrument of their professional development affecting the security of our Member States. At the outset, it shows the essence and the importance of training of border services officers in the context of their desired competency. Go to the main instruments of professional development that affects the development of human capital officers in the border guards. Shows the overall classification and characteristics of the methods and techniques of training of an overall system of education and professional development of borderguards. To learn the model training and in-service training of border Services officers plotted the bodies.
 
REFERENCES (12)
1.
JURCZAK D., 2006, Jakość kształcenia absolwentów Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej nr 1/2006, Koszalin.
 
2.
KOZIOŁ L., PIECHNIK-KURDZIEL A., KOPEĆ J., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, „Biblioteczka Pracownicza”, Warszawa.
 
3.
KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A., 2006 (pod red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN. Warszawa.
 
4.
PIOTRKOWSKI K., 2012, Rozwój zawodowy pracowników w polskich przedsiębiorstwach (w:), Piotrkowski K., (red.) Zarządzanie Zasobami ludzkimi (Teoria i praktyka ), Monografia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa.
 
5.
PIOTRKOWSKI K., 2012, System zarządzania ludźmi w siłach zbrojnych RP., WAT, Warszawa.
 
6.
J. MISZTAL, 2006, Człowiek w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; Gliwice.
 
7.
PIOTRKOWSKI K., KOLCZYŃSKA I., 2009, ,, Instrumenty rozwoju zawodowego stosowane w firmach zagranicznych, (w): Nowoczesne systemy zarzadzania, WAT, Warszawa.
 
8.
POCZTOWSKI A., 1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków.
 
9.
OLSZOWSKI G., 2017, Praca końcowa, pt. Szkolenie funkcjonariuszy straży granicznej jako istotny instrument rozwoju kapitału ludzkiego, Wyd. Studia Podyplomowe z Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, WAT.
 
10.
SZAŁKOWSKI A., 2002, (red.), Rozwój personelu. Przesłanki, cele, instrumenty,. Petit, Warszawa.
 
11.
ZAJĄC Cz., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.
 
12.
Zarządzenie nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top