ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
RECENZJA: O niejednoznaczności i niejednorodności kategorii bezpieczeństwa oraz implikacjach tego stanu rzeczy dla procesów zarządzania
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 01-06-2014
 
 
Data publikacji: 01-06-2014
 
 
NSZ 2014;9(1):319-327
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top