REVIEW PAPER
MIEJSCE KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI
 
More details
Hide details
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
 
 
Online publication date: 2017-03-31
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
NSZ 2017;12(1):91-103
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the presented study principles of conducting the personnel policy were described (personnel) which the entirety of forms and methods of the work of the superior was regarded with the subordinate, as at using various forces and funds. In such a presentation defining comprehending the effective work which ił is possible to describe the activity of human activity heading the realization of basie tasks and targets of the workplace was essential. Contents of the article contain theoretical and practical references to the subject matter of building the loyal, stabilized crew up, because of that and of the organization effective, bringing in a profit. Eiements creating the human capital, included as collective competence of the company in getting better solutions with the knowledge of employees were recommended. A feature of human resources which their renewable-ness, associated with the learning and improving is, was being highlighted what can be treated as the social reserves of the organization. Ai.ithors arc emphasizing the quality difference of notions simultaneously human resources and the human capital, referring to the diversity of appearing types of managing knowledge, competence, human resources, talents e.g. and the like.
 
REFERENCES (20)
1.
ARMSTRONG M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 
2.
CIEKANOWSKI Z., 2011, Motywowanie jako instrument zarządzania zasobami pracy [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej, Nr 89 Seria: Administracja i Zarządzanie (16)2011, Siedlce.
 
3.
CIEKANOWSKI Z., 2012a, Czynnik ludzki wobec współczesnych wyzwań organizacji, (skrypt dla studentów kierunków zarządzania i ekonomii ), AON, Warszawa.
 
4.
CIEKANOWSKI Z., 2012b, Pozyskiwanie zasobów ludzkich i ich rozwój w nowoczesnej organizacji, wyd. W-W-W Wiesław Krzeszowski, Warszawa 2012.
 
5.
CIEKANOWSKI Z., 2013, Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi, PWST-E , Jarosław.
 
6.
CIEKANOWSKI Z., 2014a, Zasoby ludzkie najważniejszym czynnikiem w organizacji [w:] Innowacyjność w procesach zarządzania i dowodzenia organizacjami publicznymi, Warszawa.
 
7.
CIEKANOWSKI Z., 2014b, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, Wydawnictwo PWST-E, Jarosław.
 
8.
CIEKANOWSKI Z., NOWICKA J., 2014, Miejsce i rola kultury organizacyjnej w motywowaniu pracowników [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Naukowego w Siedlcach, nr 102, Seria Administracja i Zarządzanie (29) 2014, Siedlce.
 
9.
DOMAŃSKI S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Spis, Warszawa.
 
10.
FOMBRUN C.J., TICHY N.M., DEVANNA M.A., 1984, Strategic Human Recourse Management, John Willey & Sons Inc., New York.
 
11.
GOLAU W., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. CeDeWu Warszawa, Warszawa.
 
12.
JAMKA B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
13.
KOŹMIŃSKI A., 2002, Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 
14.
KOŹMIŃSKI K. A., JEMIELNIAK D., 2011, Zarządzanie od podstaw, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
15.
KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 
16.
LISTWAN T. (red.), 2005, Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 
17.
NOWICKA J., 2014, Miejsce i rola kultury organizacyjnej w motywowaniu pracowników [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Naukowego w Siedlcach, nr 102, Seria Administracja i Zarządzanie (29) 2014, Siedlce.
 
18.
POCZTOWSKI A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie ¬¬¬– procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
19.
ROOS J., ROOS G., DRAGONETII N. C., 1997, Intelelectual Capital-Navigating in the New Business Landscape, Macmillan Press.
 
20.
BALEWSKI B., Zarządzanie kadrami, http://www.balewski.pl/media_f... (25.09.2016)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top