ARTYKUŁ ORYGINALNY
Marketing internetowy i jego wpływ na rozwój eksportu rękodzieła (studium przypadku: Prowincja Isfahan)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Najaf Abad University, Iran
 
 
Data publikacji online: 20-03-2023
 
 
Data publikacji: 20-03-2023
 
 
NSZ 2023;18(1):49-60
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rozwój technologii Internetu miał duży wpływ na procesy biznesowe, dlatego jest to odpowiednia platforma dla działalności większości firm. Obecnie eksport odbywa się na arenie międzynarodowej. Wiele organizacji zdaje sobie sprawę z elementów marketingu internetowego. Ponieważ przemysł rzemieślniczy Iranu i Azji ma długą historię, marketing internetowy i Internet stanowią doskonałą okazję do rozwoju eksportu. Badanie analizuje elementy marketingu internetowego i jego związek z wynikami eksportowymi rękodzieła. Miasto Isfahan w Iranie jest wydajne w różnych dziedzinach tej branży. Dane zostały zgromadzone za pomocą kwestionariusza składającego się z 23 pytań. Współczynnik alfa Cronbacha wynosi 0,94, a eksperci potwierdzili jego słuszność. Oprogramowanie SPSS, statystyka inferencyjna i test korelacji Pearsona zostały wykorzystane do sprawdzenia hipotez badawczych. Wykorzystano analizę regresji. Zmienną niezależną są elementy marketingu mix, w tym promocja, transakcja, wymiana i podaż. Zmienna zależna wyników eksportowych została zbadana w dwóch wymiarach: finansowym i strategicznym. Po weryfikacji hipotezy głównej i ośmiu subhipotez zauważono, że istnieje pozytywny związek pomiędzy elementami marketingu internetowego, związanymi z reklamą, wymianą i dostawą, a wynikami eksportowymi badanych firm. Na koniec sprawdzono skuteczność każdego z tych elementów za pomocą analizy regresji oraz wprowadzono ranking i znaczenie każdego parametru. Wymiana miała największy wpływ na marketing internetowy.
 
REFERENCJE (21)
1.
Alarcon-del-Amo, M., Rialp-Criado, A., Rialp-Criado, J., 2018, Examining the impact of managerial involvement with social media on exporting firm performance, International Business Review, No. 2(27), pp. 355-366.
 
2.
Bala, M., Werma, D., 2018. A Critical Review of Digital Marketing, International Journal of Management, IT & Engineering, No. 8(10), pp. 321-339.
 
3.
Bilal, M., Kumari, B., Rani, S., 2021. An Artificial Intelligence supported E-Commerce Model to Improve the Export of Indian Handloom and Handicraft Products in the World, Proceedings of the International Conference on Innovative Computing & Communication (ICICC) 2021.
 
4.
Cadogan, J., Seli, E., 2003. Export market – oriented behavior and export performance: the moderative roles of competitive intensity and technological, International Marketing, No. 20(5), pp. 493-513.
 
5.
Cavusgil, S.T., Zou, S., 1994. Marketing strategy – performance relationship: an investigation of the empirical link in export market ventures, Journal of Marketing, No. 58, pp. 1-21.
 
6.
Clarke, G.R.G., 2008. Has the internet increased exports for firms from low and middle-income countries?, Information Economics and Policy, No. 20(1), pp. 16-37.
 
7.
Cordova, A., Yang, Y., Jansen, B., 2012. External to Internal Search: Associating Searching on Search Engines with Searching on Sites, Information Processing & Management, No. 5(51), pp. 718-736.
 
8.
Eroglu, H.E., 2013. Use of Internet in Selling of Handicrafts: Turkish Meerschaum, International Journal of Education and Research, Vol. 1, No. 11.
 
9.
Fernandes, A., Mattoo, A., Nguyen, H., Schiffbauer, M., 2019. The internet and Chinese exports in the pre-ali baba era, Journal of Development Economics, Vol. 138, pp. 57-76.
 
10.
Ghosal, I., Prasad, B., 2019. Inspiring Digitalization of Handicraft Market: An Empirical Approach, Journal of Management, Vol. 15, pp. 199-209.
 
11.
Ghouse, S., 2012. Indian Handicraft Industry: Problems and Strategies, International Journal of Management Research and Review, Vol. 2, No. 7, pp. 1183-1199.
 
12.
Gregory, G.D., Viet Ngo, L., Karavdic, M., 2019. Developing e-commerce marketing capabilities and efficiencies for enhanced performance in business-to-business export ventures, Industrial Marketing Management, No. 78, pp. 146-157.
 
13.
Kabanda, S., Brown, I., 2017. A structuration analysis of Small and Medium Enterprise (SME) adoption of E-Commerce: The case of Tanzania, Telematics and Informatics, No. 4(34), pp. 118-132.
 
14.
Keke, M.E., 2022. The use of digital marketing in information transport in social media: the example of Turkish companies, Transportation Research Procedia, Vol. 63.
 
15.
Masoud, H., Mortazavi, M., Torabi Farsani, N., 2019. A study on tourists’ tendency towards intangible cultural heritage as an attraction (case study: Isfahan, Iran), City, Culture and Society, Vol. 17, pp. 54-60.
 
16.
Mathews, S.H., Bianchi, C., Perks, K., Chen, H.L., Glavas, C., 2015. The impact of Internet marketing capabilities on international network capability, a cross country study comparison between Australia, Chile and Taiwan internationalised SMEs, Australian and New Zealand International Business Academy Conference (ANZIBA), https://eprints.qut.edu.au/821... (access: 15.02.2023).
 
17.
Ramanathan, R., Ramanathan, U., Hsiao, H.L., 2012. The Impact of e-commerce on Taiwanese SMEs: Marketing and Operations Effects, International Journal of Production Economics, No. 140, pp. 934-943.
 
18.
Shah, A., Patel, R., 2016. E-Commerce and Rural Handicraft Artisans, Voice of Research, Vol. 5, No. 3, pp. 24-29.
 
19.
Taleghani, M., Akhlagh, E., Mohammadi Sani, A.A., 2013. Impact of Electronic Marketing on the Performance of Pistachio Exporting Companies in Iran, Journal of Basic and Applied Scientific Research, No. 3(6), pp. 211-217.
 
20.
Vaculcikova, Z., Tuckova, Z., Nguyen, X.T., 2020. Digital Marketing Access as a Source of Competitiveness in Traditional Vietnamese Handicraft Villages, Innovative Marketing, No. 16(1), pp. 1-10.
 
21.
Warlina, L., Habibi, I., 2019. Analysis E-commerce Handicraft of Website-Based, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top