ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Obecna sytuacja ekonomiczna w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii
 
Więcej
Ukryj
1
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
 
 
Data publikacji online: 26-09-2023
 
 
Data publikacji: 26-09-2023
 
 
NSZ 2023;18(3):109-120
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono najbardziej aktualną sytuację gospodarczą w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. Praca wskazuje na koszty utrzymania, z którymi borykają się obecnie osoby dorosłe w Wielkiej Brytanii; rosnącą liczbę młodych ludzi niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się; bieżące wydatki socjalne; rosnące koszty utrzymania studentów w Wielkiej Brytanii; średnie płace; wzrost inflacji; wzrost sprzedaży detalicznej; przedsiębiorstwa mające spadek wydajności; wzrost PKB w Anglii w ciągu ostatnich trzech miesięcy; wzrost bierności zawodowej z powodu długotrwałej choroby. Na podstawie dostępnych danych zostało dokonane porównanie w stosunku do sytuacji ekonomicznej w Polsce. Informacje przedstawione w artykule na podstawie Office for National Statistics pomogą: • zrozumieć mocne strony i ograniczenia danych; • dowiedzieć się o istniejących zastosowaniach i użytkownikach danych; • zrozumieć metody stosowane do tworzenia danych; • podjąć decyzję o odpowiednim wykorzystaniu danych; • zmniejszyć ryzyko niewłaściwego wykorzystania danych.
 
REFERENCJE (19)
1.
Britannica, 2022a. United Kingdom, https://www.britannica.com/pla... (access: 27.08.2023).
 
2.
Britannica, 2022b. Great Britain, https://www.britannica.com/pla... (access: 27.08.2023).
 
3.
Cieślak-Wróblewska, A., 2023. Rekordowo duża liczba firm nie poradziła sobie w 2022, https://www.rp.pl/gospodarka/a... (access: 11.09.2023).
 
4.
Clark, D., 2023. Largest urban agglomerations in the United Kingdom in 2023, https://www.statista.com/stati... (access: 27.08.2023).
 
5.
Forsal, 2023. GUS skorygował wzrost PKB za 2022 r., https://forsal.pl/gospodarka/p... (access: 11.09.2023).
 
6.
GUS, 2022a. Sytuacja gospodarstw domowych w 2022 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych, https://stat.gov.pl/obszary-te... (access: 11.09.2023).
 
7.
GUS, 2022b. Bezrobocie rejestrowane 1-2 kwartał 2022 r., https://stat.gov.pl/files/gfx/... (access: 11.09.2023).
 
8.
Kadry, 2022. Wynagrodzenia w październiku 2022 r. GUS podał dane o strukturze wynagrodzeń, https://kadry.infor.pl/kadry/w... (access: 11.09.2023).
 
9.
Mathias, P., 2001. The First Industrial Nation: the Economic History of Britain. 1700-1914. London: Routledge.
 
10.
Money, 2023. GUS odkrył karty. Są najnowsze dane o inflacji w Polsce. Duże zaskoczenie, https://www.money.pl/gospodark... (access: 11.09.2023).
 
11.
Office for National Statistics, 2021. Population estimates, https://www.ons.gov.uk/peoplep... (access: 7.08.2023).
 
12.
Office for National Statistics, 2022. Population estimates, https://www.ons.gov.uk/peoplep... (access: 7.08.2023).
 
13.
Oxford University Press, 2013. https://languages.oup.com/ (access: 27.08.2023).
 
14.
Parkiet, 2022. Wydatki socjalne nad Wisłą stale rosną. Czy już są nadmierne?, https://www.parkiet.com/finans... (access: 11.09.2023).
 
15.
Paul, T.V., James, J., Wirtz, M.F., 2005. “Great+power” Balance of Power, United States of America: State of University of New York Press.
 
16.
The Royal Family, 2013. https://www.royal.uk/ (access: 27.08.2023).
 
17.
United Kingdom Government, 2013. Devolution of powers Scotland, Wales ad Northern Ireland, https://www.gov.uk/guidance/de... (access: 27.08.2023).
 
18.
Webarchive, 2003. Countries within a country, https://webarchive.nationalarc... (access: 27.08.2023).
 
19.
Wikipedia, 2022. United Kingdom, https://en.wikipedia.org/wiki/... (access: 27.03.2023).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top