ARTYKUŁ ORYGINALNY
Biuro zarządzania projektami IT jako element wspierający wdrożenia w Logistyce 4.0
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Data publikacji online: 25-09-2019
 
 
Data publikacji: 25-09-2019
 
 
NSZ 2019;14(3):81-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie procesu wdrożenia biura zarządzania projektami IT w dużych przedsiębiorstwach posiadających funkcje logistyczne, opisanie sytuacji przed wdrożeniem i po wdrożeniu, zidentyfikowanie dobrych praktyk dla menedżerów oraz wyznaczenie kierunków przyszłych badań. Badanie studium przypadku zostało przeprowadzone w dwóch przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce centralnej. Procedura zbierania danych obejmowała: obserwację uczestniczącą, wywiad nieustrukturyzowany oraz analizę dokumentów. Pierwsze przedsiębiorstwo wdrożyło biuro zarządzania projektami IT jako narzędzie niezbędne do usprawnienia funkcjonowania istniejącego systemu ERP oraz w drugim etapie jako wsparcie migracji do nowego, bardziej zaawansowanego systemu ERP. Drugie przedsiębiorstwo rozpoczęło definiowanie oraz wdrażanie biura zarządzania projektami IT jako środka do zarządzania koegzystencją dwóch systemów zarządzania gospodarką magazynową. Dwa systemy magazynowe powinny zostać w dłuższym okresie porównane w zakresie elastyczności oraz czasu odpowiedzi na dynamiczne zmiany zachodzące w środowisku retail. Artykuł przedstawia wyniki pochodzące jedynie z badań przeprowadzonych w dwóch przedsiębiorstwach i prezentowane rezultaty nie powinny być traktowane jako reprezentatywne dla wszystkich dużych przedsiębiorstw realizujących procesy logistyczne. W celu dokonania uogólnienia rezultatów dla przedsiębiorstw w Polsce wymagane jest przeprowadzenie kolejnych badań. Artykuł wzmacnia połączenie między praktyką a literaturą naukową przez dostarczenie empirycznych dowodów funkcjonowania biura zarządzania projektami IT w przedsiębiorstwach deklarujących potrzebę rozwoju funkcji logistycznych, identyfikuje dobre praktyki dotyczące zarządzania zmianami funkcjonalności oraz projektami IT oraz wskazuje zagadnienia, które mogą stanowić podstawę do dalszych badań.
 
REFERENCJE (21)
1.
ASDECKER B., FELCH V., 2018, Development of an Industry 4.0 maturity model for the delivery process in supply chains, “Journal of Modelling in Management”, nr 13.
 
2.
BUJAK A., 2016, Wiodące przekształcenia logistyki XXI wieku, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 5.
 
3.
CARLSSON J., SARV H., 1997, Mastering Logistics Change, “The International Journal of Logistics Management”, nr 8.
 
4.
COOPER A.L., HUSCROFT J.R., OVERSTREET R.E., HAZEN B.T., 2016, Knowledge management for logistics service providers: the role of learning culture, “Industrial Management & Data Systems”, nr 116.
 
5.
GASSER S.M., RAMMERSTORFER M., WEINMAYER K., 2017, Markowitz revisited: Social portfolio engineering, “European Journal of Operational Research”, nr 258.
 
6.
HOFMANN E., RÜSCH M., 2017, Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics, “Computers in Industry”, nr 89.
 
7.
HURT M., THOMAS J.L., 2009, Building value through sustainable project management offices, “Project Management Journal”, nr 40.
 
8.
KUCZYŃSKA-CHAŁADA M., FURMAN J., POLOCZEK R., 2018, The Challenges for Logistics in the Aspect of Industry 4.0, “Multidisciplinary Aspects of Production Engineering”, nr 1.
 
9.
LACERDA O., ENSSLIN L., ENSSLIN R., 2011, A performance measurement view of IT project management, “International Journal of Productivity and Performance Management”, nr 60.
 
10.
NILSSON F., 2006, Logistics management in practice – towards theories of complex logistics, “The International Journal of Logistics Management”, nr 17.
 
11.
RHODES L., DAWSON R., 2013, Lessons Learned from Lessons Learned, “Knowledge and Process Management: the Journal of Corporate Transformation”, nr 20.
 
12.
ROSENBAUM D., MORE E., STEANE P., 2018, Planned organisational change management, “Journal of Organizational Change Management”, nr 31.
 
13.
ROZENES S., VITNER G., 2009, The training methodology of project management office (PMO) personnel, “Industrial and Commercial Training”, nr 41.
 
14.
SANCHEZ H., ROBERT B., BOURGAULT M., PELLERIN R., 2009, Risk management applied to projects, programs, and portfolios, “International Journal of Managing Projects in Business”, nr 2.
 
15.
SPALEK S., 2012, The role of project management office in the multi-project environment, “International Journal of Management and Enterprise Development”, nr 1.
 
16.
STRANDHAGEN J., ALFNES E., STRANDHAGEN J., VALLANDINGHAM L., 2017, The fit of Industry 4.0 applications in manufacturing logistics: a multiple case study, “Advances in Manufacturing”, nr 5.
 
17.
WARD J., DANIEL M.E., 2013, The role of project management offices (PMOs) in IS project success and management satisfaction, “Journal of Enterprise Information Management”, nr 26.
 
18.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top